ว่าด้วยสาขาวิชา..นิเทศศิลป์ ที่ ม.รังสิต ไขปัญหากันสักนิดว่าจริงๆ แล้ว ‘นิเทศศิลป์’ เขาเรียนอะไรกัน

07 Jun 2019

และนี่คือสิ่งที่ ‘นิเทศศิลป์ม.รังสิต’ เรียน...หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบในการสร้างสรรค์ ชอบวางแผน ชอบแก้ไขปัญหา ชอบถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆผ่านการสื่อสารรูปแบบที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง ‘นิเทศศิลป์ม.รังสิต’ คือ คำตอบของคุณ...และนี่คือสิ่งที่ ‘นิเทศศิลป์ม.รังสิต’ เรียน...หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบในการสร้างสรรค์ ชอบวางแผน ชอบแก้ไขปัญหา ชอบถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆผ่านการสื่อสารรูปแบบที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง ‘นิเทศศิลป์ม.รังสิต’ คือ คำตอบของคุณ...รียนนิเทศศิลป์” หลายคนเข้าใจว่าเด็กเรียนสาขานี้เขาเรียนวาดรูปกัน

 

ไขปัญหากันสักนิดว่าจริงๆ แล้ว ‘นิเทศศิลป์’ เขาเรียนอะไรกัน สาขานี้เรียนอยู่ 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ ‘Visual’ เรื่องทางศิลปะในการสร้างสรรค์ภาพ ‘Communication’ เรื่องของการสื่อสาร และ ‘Design’ เรื่องการออกแบบและสร้างสรรค์ เลยทำสาขานี้จะต้องเรียนหลายอย่างมากสาขาหนึ่งก็ว่าได้ เป้าหมายหลักเพื่อผลิตนักศึกษาให้เป็นนักออกแบบอย่างสร้างสรรค์ นักการสื่อสาร มีความพร้อมที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดด้วยการบูรณาการความรู้ด้านศิลปะ ทักษะด้านการออกแบบและความเข้าใจในการสื่อสาร ผ่านวิชาต่างๆ เช่นการออกแบบกราฟิก การออกแบบตัวอักษร การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร การออกแบบภาพประกอบ การออกแบบโฆษณา การออกแบบมัลติมีเดีย ฯลฯ เป็นต้น เน้นสร้างองค์ความรู้ให้นักศึกษาเข้าใจถึงระบบการสื่อสารในสื่อต่างๆ เพราะปัจจุบันการดำเนินชีวิตในสังคมของเราที่หนีไม่พ้นเรื่องของการสื่อสาร ดังนั้นไม่ว่าเราจะคุยกับใคร หรือใครมาคุยกับเราก็ตาม เราต้องเข้าใจทั้งรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย และการใช้สื่อของคนในสังคมปัจจุบัน เราจึงจะเป็น “นักถ่ายทอดข้อมูลที่ดี”

 

 

 

เส้นทางหลักของคนเรียน ‘นิเทศศิลป์’ นั่นคือสายงานพวก กราฟิกดีไซน์เนอร์ ผู้กำกับ ครีเอทีฟ เวปไซต์ดีไซน์เนอร์ หรือคนที่พัฒนารูปแบบของการสื่อสาร ด้วยความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่จะถ่ายทอดในสื่อต่างๆ ได้ การเรียนการสอนของเราเน้นให้นักศึกษารู้จักวิธีการคิด และการลงมือทำ เพื่อให้เกิดสร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมและความถูกต้องกับบริบทการของการสื่อสารนั้นๆ สำหรับการเรียนสาขาวิชานิเทศศิลป์ตลอด 4 ปี เป็นการให้อิสระนักศึกษาค้นหาตน ค้นหาสิ่งที่ถนัดที่สุดเพื่อเชื่อมโยงกับศาสตร์ของนิเทศศิลป์ที่ตรงกับตัวตนเพื่อตกตะกอนตัวตนที่แท้จริง รูปแบบการเรียนนี้ทำให้นักศึกษารู้และเข้าใจตัวเองว่า อยากเป็นอะไร หรือเหมาะสมที่จะเป็นอะไร อีกทั้งเมื่อเลือกแล้วสามารถหยิบเอาวิชาความรู้ที่ได้รับมาสะสมความสนใจอื่นๆ ต่อยอดได้ในชีวิตประจำวัน หรือทำประโยชน์ในสายอาชีพต่างๆ ได้ แม้ว่าบางคนจบไปแล้วอาจจะไม่ได้เป็นนักออกแบบก็ตาม แต่หากสามารถนำทักษาะจากการเรียนไปใช้กับสิ่งที่อยากทำในอนาคตได้ เพราะเราสอนการสร้างสรรค์การสื่อสารที่ดีให้กับนักศึกษา

 


ความอิสระของการเรียนการสอน เป็นสิ่งที่เราเน้นในห้องเรียนของ ‘นิเทศศิลป์ม.รังสิต’ สิ่งที่นักศึกษาอยากทำ และนำเสนอตัวตนภายใต้เป้าหมายของตัวเอง ซึ่งจะพบว่านักศึกษาแต่ละคนล้วนมีอิสระทางความคิดและเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่แล้ว เพียงแค่เราเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดขึ้น คอยสนับสนุนผลักดัน และแนะนำทางให้เป็นฐานไว้อย่างมั่นคง ซึ่งรูปแบบการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสไตล์ของนักศึกษาในแต่ละปี ควบคู่กับช่วงเวลาของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน จึงทำให้นักศึกษาของเราไม่ตกเทรนด์ และพร้อมแก้ไขปัญหาสังคมได้

 


แน่นอนว่า ‘นิเทศศิลป์ม.รังสิต’ เราฐานะสถาบันการศึกษาผู้ผลิตพลเมืองออกไปสู่สังคมเพื่อไปทำให้สังคมดีขึ้น พัฒนาขึ้น ฉะนั้นเราเน้นตั้งคำถามจากสังคม และกับวงการออกแบบกันเองว่า สังคมมีปัญหาอะไร? หรือมีประเด็นใดที่จำเป็นที่เราจะนำมาสอนเพื่อนำมาประยุกต์กับเนื้อหา การเรียนการสอนของเราอยู่เสมอ เพื่อให้นักศึกษาออกไปส่วนหนึ่งของพลเมืองที่เข้าใจสังคม และพร้อมแก้ปัญหาต่างๆ ในอนาคต


และนี่คือสิ่งที่เด็กนิเทศศิลป์เรียน...หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบในการสร้างสรรค์ ชอบวางแผน ชอบแก้ไขปัญหา ชอบถ่ายทอดผ่านการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ นิเทศศิลป์ คือ คำตอบ

 

 

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ