ฝึกเข้ม ว่าที่หมอฟัน ม.รังสิต จบออกไปพร้อมทำงานทันที

30 Apr 2018

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เผยนักศึกษาทันตแพทย์ ได้รับการฝึกเข้มทั้งทางความรู้และทักษะการทำงาน สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพทางทันตกรรมได้ในระดับที่ดีทุกรุ่น นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ จบออกไปพร้อมทำงานทันที

 


ทญ.ดร.สรียา นุชนาฏพนิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนมา 13 ปี โดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 7 รุ่น ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจและมีความมั่นใจในบัณฑิต และบัณฑิตเองมีความมั่นใจในการทำงานและสามารถสอบเรียนต่อได้ตามเป้าหมาย

 

 


จุดเด่นของเราคือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนคณะทันตแพทยศาสตร์และเน้นที่การให้การรักษาแบบองค์รวม (Comprehensive care) ให้กับผู้ป่วยทุกเคส เนื่องจากรูปแบบการทำงานของนักศึกษาที่จะจบออกไปทำงานนั้น ทางมหาวิทยาลัยรังสิตจะแตกต่างกับของมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ซึ่งเมื่อเรียนจบแล้วต้องไปใช้ทุนในสถานพยาบาลของรัฐ 3 ปี ในขณะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนไม่ได้ใช้ทุน เมื่อจบออกไปต้องพร้อมทำงานเลย ในส่วนของการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทางทันตแพทยสภาจะมีการประเมินทั้งหมด 2 ครั้ง คือ ระดับพรีคลินิก และระดับคลินิก ซึ่งในส่วนของข้อเขียนนักศึกษาทันตแพทย์ของเราสามารถสอบผ่านได้ถึง 90 เปอร์เซนต์โดยเฉลี่ย นับเป็นจุดหนึ่งที่สร้างความมั่นใจได้ว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษามีความพร้อมสามารถทำงานได้ทันที

 

 

สำหรับรูปแบบการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต จะเป็นแบบองค์รวมทุกเคส โดยนักศึกษาจะวางแผนและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้ฝึกในเรื่องของการสื่อสารกับผู้ป่วย รวมถึงการประเมินปัจจัยทุกด้านที่มีผลต่อสุขภาพในช่องปากของผู้ป่วย ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อออกไปทำงาน ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานออกมาได้ดีเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอน ที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของบัณฑิตทุกคน” รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ กล่าวเสริม

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ