ม.รังสิต ร่วมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนชาวเมืองเอก และชุมชนหลักหก จัดทำและมอบสติ๊กเกอร์รับรองการการรับวัคซีนให้แก่ร้านค้า ผู้ประกอบการ

18 Dec 2021

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความตื่นตระหนกและตื่นตัวแก่พวกเราทุกคนเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะสถาบันการศึกษา ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้จัดตั้งเป็นศูนย์บริการวัคซีนเพื่อประชาชน ดูแลให้บริการวัคซีนแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในชุนชน และจังหวัดปทุมธานี ซึ่งในปัจจุบันภารกิจนี้ได้เสร็จสิ้นจบลงแล้ว จึงทำให้มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการแจกสติ๊กเกอร์ “100% Covid-19 Vaccinated RSU Certified” ต่อเนื่องขึ้นมา เพื่อจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนชาวเมืองเอก ชุมชนหลักหก และผู้มารับบริการจากร้านค้า ผู้ประกอบการต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย

 

 

ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรังสิตมีนโยบายและให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เรามุ่งเน้นที่จะเติบโตไปอย่างมีคุณภาพด้วยกันกับชุมชน ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดทำโครงการพลิกโฉมหลักหก ในการช่วยกันพัฒนาชุมชนโดยเอาองค์ความรู้จากคณะต่างๆ เข้าไปทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็ได้เกิดขึ้น กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจังหวัดปทุมธานีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงติดอันดับต้นๆ ของประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิตเองก็ได้เปิดศูนย์บริการวัคซีนเพื่อประชาชนมากว่า 6 เดือน รวมทั้งยังรณรงค์ในเรื่องการรับวัคซีน การดูแลคนในชุมชนที่ได้รับเชื้อ คนที่ต้องกักตัว ส่งทีมแพทย์และยา ส่งน้ำส่งอาหารและถุงยังชีพให้แก่คนในชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ

“หลังจากที่ส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนกันแล้ว สถานการณ์ก็เริ่มกลับมาดำเนินไปอย่างปกติ แต่ก็ยังต้องอยู่ในการดูแล ป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด จึงเกิดคำถามที่ว่า ตอนนี้จริงๆ เราใช้ชีวิตกันได้อย่างปลอดภัยแล้วหรือ คำตอบคือยังครับ นี่จึงเป็นที่มาที่ไปของการสร้างความเชื่อมั่นในการรับบริการจากร้านค้า หรือบริการสาธารณะอื่นๆ โดยมหาวิทยาลัยรังสิตก็ได้ร่วมหารือกับผู้ประกอบการในชุมชน เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ทีมงานของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ ก็จะลงพื้นที่ สำรวจผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ ว่าเป็นไปตามเงือนไขไหม ได้รับวัคซีนหรือยัง การดูแลมาตราการต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ เราก็จะมอบสติ๊กเกอร์ที่เป็นเหมือนการ Certified ให้ ถ้าเป็นร้านค้าก็จะให้ที่ร้านค้า ถ้าเป็นวินมอเตอร์ไซต์ หรือรถสองแถวก็จะให้สติ๊กเกอร์ติดไว้ที่รถ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถที่จะเห็นได้ชัด และมีความมั่นใจที่จะใช้บริการ ในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์เองนั้น ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้ดำเนินการออกแบบสร้างสรรค์จนออกมาสวยงามครับ หากถามว่ามหาวิทยาลัยรังสิต ทำสติ๊กเกอร์แจกเองได้หรือ  ผมขอตอบแบบนี้นะครับ มหาวิทยาลัยก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายสุขภาพ มีคณาจารย์ และมีบทบาทเรื่องการให้บริการฉีดวัคซีนกับชุมชนมาด้วยก่อนหน้านี้ ดังนั้น เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องของความไว้ใจ เรื่องของความเชื่อถือ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เข้าไปมีบทบาท มีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน ทางชุมชนเมืองเอก ชุมชนหลักหก ก็ได้ให้ความไว้วางใจในตัวมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเองก็อยากมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากที่จะพัฒนาชุมชนให้ปลอดภัย มีความสุข ดูแลซึ่งกันและกัน เติบโตไปด้วยกัน จริงๆ แล้วเรื่องการออกสติ๊กเกอร์เพื่อรับรองให้แก่ผู้ประกอบการนั้น ในทางกฎหมายก็ยังไม่ได้มีเงื่อนไขอะไร มหาวิทยาลัยจึงมองว่า หากเราเข้าไปช่วยดูแล เข้าไปช่วยยืนยัน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการได้ใช้บริการอย่างสบายใจ มั่นใจ มุมกลับกัน ด้านของผู้ให้บริการเองนั้น เขาก็จะได้รับประโยชน์ตรงนี้ไปด้วย การที่ทางผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ มีสติ๊กเกอร์ เขาก็จะสามารถบอกกับคนอื่นๆ ยืนยัน ได้ว่าเขาเองก็พร้อมที่จะให้บริการ เน้นความปลอดภัย มีมาตรการ จริงๆ แล้วหากมองว่ากลุ่มผู้ให้บริการ ผู้รับบริการนั้นเป็นใคร ก็ไม่เพียงคนที่อาศัยอยู่ในละแวกมหาวิทยาลัยเท่านั้น เราก็ยังมองไปถึงเรื่องการเปิดเทอมของนักศึกษาด้วย ที่จะมาเป็นผู้รับบริการ เมื่อช่วงเวลาของการเรียน On-Site มาถึงแบบเต็มรูปแบบ การสร้างความมั่นใจในการจะเลือกรับบริการจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยอยากจะทำตรงนี้ขึ้นมา การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นั้น วัคซีนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายของเราทุกคนสามารถรับมือกับเชื้อโรคที่จะเข้าไปปะทะกับร่างกายได้ และลดความรุนแรงที่จะมีอาการหนักเมื่อติดเชื้อ  แต่นั่น ก็ยังไม่ได้หมายความว่า หากคุณได้รับวัคซีนแล้ว คุณจะปลอดภัยจากการระบาดของโรคนี้อย่างแน่นอน ดังนั้น สิ่งสำคัญคือการดูแลตัวเอง เรายังคงต้องระวังตัว สวมหน้ากากอนามัย ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ หากช่วยกันดูแลตัวเองนั้น ความรุนแรงของวงจรการระบาดโรคโควิด-19 นี้ ก็จะไม่เป็นวงกว้างอย่างที่ผ่านมา”

 

 

ดร.นวรัตน์ ก๋งเม่ง ผู้อำนวยการสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ตนในฐานะของสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับโจทย์ให้สำรวจร้านค้า ผู้ประกอบการต่างๆ ในละแวกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และพูดคุยถึงการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ว่าร้านค้าและสถานประกอบการนั้นๆ มีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19

“บทบาทของสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการแจกสติ๊กเกอร์ ‘100% Covid-19 Vaccinated RSU Certified’ โดยเบื้องต้นได้แบ่งออกเป็นสามขั้นตอนในการลงพื้นที่ เริ่มจากการสำรวจทำความเข้าใจพูดคุยกับผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้า และหอพักก็ตาม ว่ามหาวิทยาลัยจะจัดทำสติ๊กเกอร์เพื่อมอบให้แก่กิจการของท่าน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับบริการว่าสถานที่แห่งนี้ ผู้ให้บริการนั้นได้รับวัคซีนครบแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม  นอกจากนี้ ทีมงานของเราก็จะได้ตรวจตราในเรื่องของการจัดสถานที่ เน้นความปลอดภัย เว้นระยะห่าง มีแอลกอฮอล์ มีการวัดอุณหภูมิ ซึ่งหากทางผู้ประกอบการมีตรงนี้แล้วนั้น และมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการกับทางมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อรับสติ๊กเกอร์ ก็จะมีการประสานกันสำหรับในขั้นตอนต่อไป นั่นก็คือ การมอบสติ๊กเกอร์ให้กับผู้ประกอบการ และในขั้นตอนที่สามก็จะมั่นตรวจสอบสถานประกอบการนั้น อย่างสม่ำเสมอ ในเรื่องการจัดสถานที่ เว้นระยะห่าง แอลกอฮอล์ยังมีตั้งหรือไม่ เครื่องวัดอุณหภูมิยังมีหรือไม่ รวมทั้งยังจะต้องตรวจสอบในเรื่องของการสลับสับเปลี่ยนของผู้ให้บริการด้วย ว่าสถานที่นั้นๆ มีการเปลี่ยนเจ้าของหรือไม่ มีรับพนักงานมาเพิ่มเติมหรือไม่ และเขาเหล่านั้นได้รับวัคซีนเป็นไปตามเงื่อนไขหรือยัง กรณีเกิดความเปลี่ยนแปลง ไม่มีมาตราการที่สม่ำเสมอ ทางมหาวิทยาลัยก็สามารถที่จะเรียกคืนเครื่องหมายสติ๊กเกอร์ตรงนี้ได้เช่นกัน เพราะฉะนั้น ผู้รับบริการจะสามารถมั่นใจได้ว่า เครื่องหมายนี้จะช่วยผู้รับบริการกลั่นกรองว่าสถานที่นี้ อย่างน้อยก็เป็นไปตามมาตราการและเงื่อนไขที่ถูกต้อง ในวันข้างหน้านั้น โรคระบาดโควิด-19 นี้ ยังไม่รู้แน่ว่าจะมีบทสรุปที่เวลาไหน จบอย่างไร จึงอยากฝากขอความร่วมมือทุกๆ ท่านการ์ดอย่าตก ต้องสวมแมสก์ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ที่สำคัญเรื่องของวัคซีน ก็จะต้องได้รับวัคซีนให้ครบตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ด้วย เพื่อความปลอดภัยของท่าน ความปลอดภัยของครอบครัว เพื่อประเทศของเรา เราทุกคนจะได้ปลอดภัยและดำเนินชีวิตประจำวันกันได้อย่างปกติสุข”

 

 

 

นายโกวิท ธัญญรัตตกุล ประธานกรรมการนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรเมืองเอก โครงการ 4 กล่าวว่า ผมเป็นผู้ประสานงานระหว่างชาวชุมชนเมืองเอก โครงการ 4 และมหาวิทยาลัยรังสิต ต้องขอขอบคุณที่มหาวิทยาลัยรังสิตที่นึกถึงชุมชนเสมอมา ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เกิดขึ้นมานั้น ทุกคนก็ตระหนักถึงการใช้ชีวิตมากขึ้น จากที่มหาวิทยาลัยได้เปิดศูนย์บริการวัคซีนเพื่อประชาชน ให้กับคนในละแวกชุมชน คนในหมู่บ้านเมืองเอกมาแล้วนั้น การดำเนินการแจกสติ๊กเกอร์ “100% Covid-19 Vaccinated RSU Certified”  ก็เรียกได้ว่าเป็นการติดตาม เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญว่าโรคร้ายนี้ยังคงระบาดอยู่ ผู้ให้บริการก็ยังคงต้องมีมาตรการที่เข้มข้น ผู้รับบริการก็จะต้องไม่มองข้าม ทุกคนยังต้องดูแลตนเองให้มากที่สุด ยิ่งร้านค้าเหล่านี้ และผู้รับบริการส่วนมากนั้นก็เป็นคนในชุมชน เป็นนักศึกษา  พวกเราจึงจำเป็นต้องช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกันและกัน

 

 

 

นายบรรณชัย ปัณสุวรรณ ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซต์รับจ้าง กล่าวว่า ตนเป็นผู้ให้บริการขับขี่มอเตอร์ไซต์รับจ้าง อยู่ในหมู่บ้านเมืองเอก ในฐานะตัวแทนของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ให้บริการมอเตอร์ไซต์รับจ้างของวินนี้  ผมรู้สึกขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตที่ดูแลพวกเรา หลายคนในวินนี้ก็ได้รับวัคซีนจากศูนย์บริการวัคซีนเพื่อประชาชนของมหาวิทยาลัยรังสิต มาวันนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังจัดทำสติ๊กเกอร์ให้พวกเราที่ได้รับวัคซีนครบจำนวนสองเข็มอีกด้วย ในแง่ของการทำมาหากิน สติ๊กเกอร์นี้จะเป็นเสมือนสิ่งการันตีให้พวกเราได้สร้างความมั่นใจต่อผู้รับบริการด้วยครับ

 

 

 

นายอาทิตย์ กัปปิยานนท์  เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโกเซี้ยะ กล่าวว่า รู้สึกขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิต ที่คอยดูแลให้ความห่วงใยประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ ผมและลูกน้องก็ได้รับวัคซีนจากศูนย์บริการวัคซีนเพื่อประชาชนมหาวิทยาลัยรังสิตครับ  หลังจากได้รับสติ๊กเกอร์นี้ ทำให้เราทุกคนในร้านจะยิ่งต้องดูแลและให้บริการให้สะอาด ปลอดภัย และมีมาตรการมากขึ้น เพื่อให้สมกับที่มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ความไว้วางใจร้านของเราครับ

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ