เฝ้าระวัง! ไวรัสโคโรน่า แนะกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

30 Jan 2020

            มหาวิทยาลัยรังสิต ออกประกาศมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน การควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ Coronavirus (2019-nCov) แนะยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือช่วยป้องกันได้

 

 

            นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์  รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ "ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019" ระบาดนั้น กระทรวงสาธารณสุขไทยได้มีมาตรการในการป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการระบาดเข้ามาในประเทศไทย ทางมหาวิทยาลัยรังสิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา จึงมอบหมายให้สำนักงานสวัสดิการสุขภาพของมหาวิทยาลัยเอาใจใส่ปัญหาเรื่องนี้และมีการติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการวางมาตรการในการป้องกันเสริมสร้างความปลอดภัยของประชาคมมหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

            โดยเบื้องต้นได้ขอความร่วมมือในการงดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยนานาชาติจีน ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563  พร้อมขอให้ประกาศรายละเอียดเหล่านี้ให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน

 

 

            “มหาวิทยาลัยยังมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่เป็นชาวจีนและต่างชาติ รวมถึงนักศึกษาไทย และบุคลากร ที่เดินทางไปในประเทศจีนในช่วงที่ยังมีการระบาด เราได้วางมาตรการว่าขอให้ทุกท่านที่เดินทางมาถึงเมืองไทยรายงานแจ้งให้คณะและสำนักงานสวัสดิการสุขภาพทราบ เพื่อที่จะได้ติดตามให้ความช่วยเหลือหากมีอาการผิดปกติ ทั้งนี้ หากมาจากเมืองที่มีการระบาด จะต้องรายงานตัวทันทีโดยทางมหาวิทยาลัยจะมีการติดตามอาการทุกวัน และได้มีการประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข ในการดูแลกระบวนการทุกอย่างให้จนปลอดภัย

 

 

            อย่างไรก็ตาม สำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่ไม่ได้เดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคนี้ ขอให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น ไม่ควรอยู่ในที่ที่มีคนหนาแน่นโดยไม่จำเป็น ควรดูแลสุขอนามัยของตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคไปยังผู้อื่น โดยให้ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ก็จะมีความปลอดภัยพอสมควร แต่หากเป็นไข้หรือเป็นหวัดควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกันเพื่อไม่ให้แพร่ให้คนอื่น

 

 

            นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังมีเจลล้างมือ Hand Sanitiser Gel  ซึ่งผลิตโดยวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ และหน้ากากอนามัย วางกระจายตามอาคารเรียนต่างๆ เพื่อให้บริการฟรีแก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบทำความสะอาดอาคารและสถานที่บ่อยมากขึ้น ซึ่งมีความมั่นใจว่าระบบของเราน่าจะเป็นระบบที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และประกันความปลอดภัยให้แก่บุคลากรและนักศึกษาได้ตามสมควรที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในขณะนี้”  รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.รังสิต กล่าวเสริม

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ