ตามล่าหาความจริงกับทีมโคนัน #อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์

07 Jun 2019


     มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเดียวในประเทศไทย เป็นบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และความร่วมมือจากหลายสถาบันและหน่วยงานของรัฐ เช่น สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นการนำความรู้ทางด้านสังคมวิทยา จิตวิทยา กฎหมาย มาบูรณาการเข้าด้วยกัน ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกแขนงในกระบวนการยุติธรรม คลี่คลายคดีว่าใครคือจำเลย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและสังคมไทย
     วันนี้จะพาน้องๆ ที่สนใจทางด้านสืบสวน สอบสวน ไปดูว่ารุ่นพี่ทีมโคนัน เค้าเรียนอะไรกันบ้าง


     นายนวพัฒน์ พรพิชชญาน (ไทม์) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกเรียนหลักสูตรนี้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรสายงานนิติวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมาก ประกอบกับส่วนตัวชอบงานทางสายนิติวิทยาศาสตร์ ชอบคิด ช่างสังเกต ชอบเรื่องสืบสวนสอบสวน ติดตามข่าวสารบ้านเมือง เมื่อทราบว่ามีหลักสูตรทางด้านนี้เปิดสอนจึงตัดสินใจเข้าศึกษา และสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ ถือว่ามีประโยชน์ต่ออนาคตของเรามาก เพราะเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต และที่สนใจเป็นพิเศษ คือ ชอบศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ การเรียนการสอนที่นี่จะเรียนทั้งภาคทฤษฏีในห้องเรียน ห้องแลป และเรียนภาคปฏิบัติ

ทีมโคนันเรียนอะไรบ้าง?


     รายวิชาที่น่าสนใจของหลักสูตรฯ อาทิ ยุทธวิธีตำรวจ การบริหารงานตำรวจ การบริหารจัดการและตรวจสถานที่เกิดเหตุ การพิสูจน์หลักฐาน อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี นิติพิษวิทยา การบูรณาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ สอนโดยคณาจารย์ในวิชาชีพโดยตรง ซึ่งในชั้นปีที่ 1 นักศึกษาต้องเรียนพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ก่อน เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา กายวิภาคศาสตร์ เป็นต้น และในชั้นปีที่ 2 ถึงจะเริ่มเรียนทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เช่น หลักการนิติทางวิทยาศาสตร์และกฏหมาย ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเห็นภาพกว้างทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ 

     ส่วนชั้นปีที่ 3 และ 4 จะเรียนอย่างเข้มข้นมากขึ้น เช่น วิชาการบริหารจัดการและตรวจสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งนักศึกษาจะต้องทราบว่า การเข้าไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ ต้องทำอย่างไรบ้าง (12 ขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ของ FBI) การเก็บวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุต้องทำอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพราะในสถานที่เกิดเหตุมีวัตถุพยานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น คราบเลือด อาวุธปืน ปลอกกระสุนปืน รอยลายนิ้วมือแฝง เส้นผม เส้นขน ฯลฯ แล้วต่อด้วยวิชาพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งนักศึกษาจะได้ทราบรายละเอียดของการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานต่างๆ ที่เก็บได้จากสถานที่เกิดเหตุว่าตรวจอะไร ตรวจอย่างไร เช่น การตรวจลายนิ้วมือแฝง การตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน การตรวจสารพันธุกรรม (DNA) สารพิษต่างๆ เป็นต้น

จบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง?
     สามารถสอบบรรจุเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เช่น กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก นักวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์และอาชญาวิทยา หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

อยากมาอยู่ #ทีมโคนัน ทำไงดี?
     สำหรับน้องๆ ม.6 ที่สนใจอยากจะเรียนหลักสูตรนี้ สามารถเรียนได้ทุกแผนการเรียนจะสายวิทย์ หรือ สายศิลป์ก็ได้ เราจะเริ่มเรียนและปูพื้นฐานไปพร้อมๆ กัน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
     ประมาณ 350,000 บาท

พูดคุยกับพี่ๆ ทีมโคนันได้ที่
     https://www.facebook.com/justice.rsu/

ว้าวๆๆๆ เป็นอีกหลักสูตรที่น่าสนใจมาก ใครชอบแนวสืบสวน สอบสวน เปิดเทอมนี้มาเป็นทีมเดียวกัน #ทีมโคนัน เพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ