นิเทศ ม.รังสิต จับมือ Thai PBS และบริษัทผองผล (จำกัด) ผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก “ใต้หลังคา ฟ้ามีดาว”

25 Aug 2018

 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต จับมือ Thai PBS และบริษัทผองผล (จำกัด) ผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก “ใต้หลังคา ฟ้ามีดาว” รายการที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทั้งด้านการเรียนรู้ คุณภาพชีวิต และการสร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัว

อาจารย์อนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ด้วยวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนผ่านรายการโทรทัศน์ จึงได้ดำเนินโครงการ  การสร้างสรรค์รายการ “ใต้หลังคา ฟ้ามีดาว” เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตรายการเด็กขนาดเล็ก ทางวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จึงได้ร่วมกับผู้ผลิตคุณภาพอย่างบริษัท ผองผล จำกัด ซึ่งมีผลงานการสร้างสรรค์รายการ เจ้าขุนทอง มายาวนานกว่า 40 ปี เป็นรายการที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทั้งด้านการเรียนรู้ คุณภาพชีวิต และการสร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัว

            “ทั้งนี้ รายการ ใต้หลังคา ฟ้ามีดาว ได้มีการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เป็นตอนแรก โดยรายการมีแนวคิดสร้างสรรค์จินตนาการ ปลูกฝังทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดี สร้างความฉลาดทางอารมณ์ และคุณธรรม ส่งเสริมพัฒนาการด้านการช่วยเหลือและรับผิดชอบตนเอง การเรียนรู้และเข้าใจสังคม รวมถึงการสร้างเหตุผล สร้างวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง ตามพัฒนาการของช่วงวัย และด้วยรายการมีเนื้อหาที่ดี สนุกสนานและสร้างสรรค์ รายการนี้จะเป็นรายการต้นแบบ หรือแรงบันดาลใจในการเกิด หรือการพัฒนารายการเพื่อเด็กที่ดีและมีคุณภาพต่อไป” คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต กล่าว

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุฒิ อ่อนน่วม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื้อหาของรายการใต้หลังคา ฟ้ามีดาว เป็นเรื่องราวในห้องใต้หลังคา ห้องแห่งความมหัศจรรย์ที่ตุ๊กตาและตัวละครต่างๆ มีชีวิต โลดแล่น โดยเฉพาะคุณดวงดาว นางฟ้าใจดี ที่มีเรื่องสนุกๆ มาเล่าให้ฟังและยังพาน้องๆ ร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมกัน และยิ่งไปกว่านั้น รายการใต้หลังคา ฟ้ามีดาวมุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับปลูกฝังรสนิยมทางศิลปะ ผ่านภาพวาด หุ่นมือ ของประดิษฐ์ บทกลอน นิทาน และบทเพลง ทั้งนี้ มีความเชื่อมั่นว่ารายการนี้จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สร้างสรรค์สู่การบ่มเพาะความคิดและจิตใจให้เด็กปฐมวัยเติบโตเป็นบุคลากรที่ดีในอนาคต

คุณวิไลภรณ์ จงกลวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักรายการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) กล่าวว่า มีความยินดีและขอขอบคุณที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิต เลือกที่จะให้ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เผยแพร่รายการดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการผลิตรายการเด็กเป็นสิ่งที่ยาก ปัจจุบันก็นับว่ายังมีการผลิตจำนวนน้อย เนื่องจากต้องใช้ความละเอียดอ่อน และมีทักษะในการจัดทำรายการในหลายด้าน มีความรู้สึกดีใจที่โครงการดังกล่าวมาอยู่ในพื้นที่การนำเสนอของช่อง เพราะรายการดังกล่าวไม่ใช่แค่เพียงการผลิตรายการโทรทัศน์อย่างเดียว แต่ยังผ่านการวิจัย การทดลอง และการสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ มากมายจนออกมาเป็นรายการเพื่อนำเสนอให้เด็กดู และยิ่งได้บริษัทผองผล ซึ่งเคยผลิตรายการเจ้าขุนทองมาก่อน ร่วมมือกับทางวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต จึงมีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นรายการที่ดี ที่จะมาเติมพื้นที่ที่ดีให้เก็บเด็กๆ ได้ เพราะภารกิจของเราอยู่บนพื้นฐานการสร้างสาระประโยชน์สังคมร่วมกัน

            คุณเกียรติสุดา ภิรมย์ กรรมการจากบริษัทผองผล (จำกัด) กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางบริษัทได้ผลิตรายการเจ้าขุนทองมาก่อน ซึ่งอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน และความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทางบริษัทจะได้สร้างสรรค์รายการดีๆ เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมความดีควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้ การได้ทำงานร่วมกันดังกล่าวเป็นไปด้วยเป้าประสงค์เดียวกัน คือ ทำให้สังคมดีงามและสร้างเด็กที่ดีต่อไป

         

  สำหรับรายการใต้หลังคา ฟ้ามีดาว สามารถติดตามชมได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.20-18.30 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ