นักกิจกรรมดีเด่น รางวัลคนดีศรีรังสิต “โชไอซ์ ปาทาน”

16 Nov 2020

      เมื่อก้าวสู่ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากความรู้ในห้องเรียนที่เราจะได้ติดตัวไปต่อยอดการทำงานในอนาคต ขณะเดียวกันประสบการณ์ชีวิตระหว่างทางจากกิจกรรมนอกห้องเรียน จะสอนให้เราทำงานร่วมกันผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับ “โชไอซ์ ปาทาน” นักกิจกรรมเพื่อสังคมคนนี้

     นายโชไอซ์ ปาทาน (ไอซ์) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ได้รับโอกาสจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เเละ ดร.สุริยะใส กตะศิลา ในการเข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต และและอาจารย์อีกท่านคือ อาจารย์สุนี ไชยรส ที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องคนไทยพลัดถิ่นและให้โอกาสได้เข้ามาเรียนในวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ที่นี่สอนให้เรารู้จักการช่วยเหลือสังคมและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ภายใต้แนวทางการสร้างสังคมธรรมาธิปไตยของมหาวิทยาลัยรังสิต เราอยู่กันเป็นครอบครัว เรียกว่านอกจากสอนวิชาการ   ยังสอนวิชาการ(ให้) อีกด้วย สอนเป็นประสบการณ์การใช้ชีวิตให้อยู่กับสังคมให้ได้ โดยไม่มองข้ามสังคม ที่นี่ไม่มีครู เราเรียนรู้ร่วมกัน

ประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียน

     สำหรับการเรียนและทำกิจกรรมสอนประการณ์อะไรเราหลายอย่าง เราเรียนรู้ศาสตร์ทฤษฎีในห้องเรียนและเรียนรู้วิธีการปฏิบัติไปพร้อมกันกับการลงภาคสนามเพื่อสังคม ผมคิดว่าการทำกิจกรรมเพื่อสังคมให้อะไรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการมองโลกในภาพกว้างและมองถึงทุกชนชั้นหรือคนชายขอบ รวมทั้งคนที่ได้รับความเดือดร้อนในสังคมไทยแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอีกมากมายที่เราต้องให้ความช่วยเหลือ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมสอนให้ผมรู้จักการทำกิจกรรมเพื่อสังคม การทำกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมหนึ่งที่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมได้ทำมาเป็นระยะเวลาหลายปีคือ การออกค่ายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทยพลัดถิ่นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาทางด้านสัญชาติ ซึ่งการเรียนนอกห้องเรียนครั้งนี้พวกเราจะได้ลงพื้นที่ไปเรียนรู้เกี่ยวกับพี่น้องคนไทยคนไทยพลัดถิ่นและช่วยเหลือพี่น้องคนไทยพลัดถิ่น ในเรื่องของการยื่นเรื่องและขอพิสูจน์สัญชาติเพื่อให้ได้กลับมาซึ่งสิทธิเสรีภาพของตนเอง

นักกิจกรรมดีเด่น รางวัลคนดีศรีรังสิต

     ด้วยความมุมานะในการเรียน และการทำกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดมา ล่าสุด โชไอซ์ ได้รับรางวัลคนดีศรีรังสิต เป็นต้นแบบของนักศึกษาที่ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

     “ผมก็รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลคนดีศรีรังสิต อย่างไรก็ตามรางวัลนี้ไม่ใช่ของผมเพียงคนเดียว แต่เป็นรางวัลแห่งความภูมิใจของนักกิจกรรมเพื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตทุกคน เพราะในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมแต่ละครั้งเราไม่ได้ไปคนเดียว แต่เราไปทำกิจกรรมร่วมกันเป็นทีม”

     โชไอซ์ กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า สำหรับอนาคตวางแผนไว้ว่า ภายหลังเรียนจบจะกลับไปช่วยเหลือพี่น้องคนไทยพลัดถิ่นที่ยังไม่ได้รับสัญชาติ เพราะด้วยตัวผมเองก็เป็นคนไทยพัดถิ่นที่ยังไม่ได้รับสัญชาติเช่นกัน แต่เหนือสิ่งอื่นใด ต้องนำความรู้ที่ผมได้จากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ไปช่วยเหลือพี่น้องของผมให้ได้สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันทุกคนเสมือนดั่งพลเมืองไทยคนหนึ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ