ปิดฉากงดงามการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 14 ประจำปี 2561

03 Dec 2018

การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 (The 14th Thailand National Cheerleading Championships 2018) ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ปิดฉากลงอย่างงดงามพร้อมกับรอยยิ้มของเหล่านักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 


ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจำประเทศไทย และสมาคมเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทย โดยกรมพลศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 (The 14th Thailand National Cheerleading Championships 2018) ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

 


“การแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง มีการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ และปลูกฝังจิตสำนึกของความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นทีมให้กับเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีการแข่งขันในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับบุคคลทั่วไป และผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน นอกจากนี้ การแข่งขันรายการดังกล่าว เป็นการสรรหาทีมนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปเข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติระดับเอเชีย The 13th Cheerleading Asia International Open Championships & The 6th Cheerleading Asia Junior Cheerleading Championships 2019 ณ เมืองทาคาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ต่อไป” รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าว

 


สำหรับผลการแข่งขันมีรายละเอียดดังนี้


ผลการแข่งขันถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้แก่
ประเภท Cheer Dance รุ่นอนุบาล อายุ 3-7 ปี สโมสรโรงเรียนอนุบาลเมืองเอก ทีม Dolphin A
ประเภท Cheer Dance รุ่นประถม อายุ 7-12 ปี SARANP STUDIO (ศราญญ์ สตูดิโอ) ทีม Monkey Naughty B
ประเภท Cheer Dance รุ่นมัธยม อายุ 12-18 ปี สโมสรวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ ทีม Broncos
ประเภท Cheer Dance รุ่นอุดมศึกษา อายุ18-25 ปี สโมสรมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทีม BSRU DANCE 4 MAN
ประเภท Cheerleading Mix รุ่นอนุบาลอายุ 3-7 ปี สโมสรโรงเรียนอนุบาลเมืองเอก ทีม Dolphin A
ประเภท Cheerleading Mix รุ่นประถม อายุ 7-12 ปี สโมสร SARANP STUDIO (ศราญญ์ สตูดิโอ) ทีม MONKEY NAUGHTY
ประเภท Cheerleading Mix รุ่นมัธยม อายุ 12-18 ปี สโมสรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ทีม BMC
ประเภท Cheerleading ผู้บกพร่องทางการได้ยิน สโมสร โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ทีม Deaf Victory by Spirit Power
ประเภท Cheerleading Mix รุ่นอุดมศึกษา อายุ 18-25 ปี สโมสรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต SPU
ประเภท Cheerleading All star รุ่นประชาชนทั่วไป สโมสรมหาวิทยาลัยรังสิต ทีม Tiger Army

 

 

ผลการแข่งขันถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศสูงสุด ได้แก่
รุ่นอนุบาล อายุ 3-7 ปี สโมสรอนุบาลเมืองเอก ทีม Dolphin
รุ่นประถม อายุ 7-12 ปี สโมสร SARANP STUDIO (ศราญญ์ สตูดิโอ) ทีม MONKEY NAUGHTY
รุ่นมัธยม อายุ 12-18 ปี สโมสรโรงเรียนพระแก้ววิทยา ทีม PKC Cheer
รุ่นอุดมศึกษา อายุ 18-25 ปี สโมสรมหาวิทยาลัยสุรนารี ทีม SUT Cheer

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ