แถลงการณ์เครือข่ายประชาสังคมกัญชาเพื่อการแพทย์สำหรับประชาชนเรื่อง ปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์เป็นการทั่วไป เพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน

16 Nov 2018

มหาวิทยาลัยรังสิต แถลงข่าวความคืบหน้ากลุ่มภาคประชาสังคม และสภาการแพทย์แผนไทย เพื่อหารือแนวทางป้องกันมิให้เกิดการผูกขาดกัญชา และการดำเนินการเรื่องสิทธิบัตรสารสกัดกัญชาของชาวต่างชาติในประเทศไทย ณ ห้อง 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีผู้ร่วมแถลงการณ์ดังนี้

 

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์คมสัน โพธิ์คง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คุณรสนา โตสิตระกูล กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย
พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย
คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล FTA Watch

 

 

 

ทั้งนี้ มีแนวทางเพื่อปลดล็อกกัญชาใช้ในทางการแพทย์ จากแถลงการณ์ 4 ข้อ ได้แก่


ประการแรก ต้องไม่ให้มีการผูกขาดการใช้ประโยชน์จากกัญชาไว้เฉพาะทางราชการหรือต่างชาติ หรือเอกชนรายใดรายหนึ่งโดยเด็ดขาด ต้องให้ประชาชนมีสิทธิใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นการทั่วไป


ประการที่สอง ยกเลิกคำขอการจดสิทธิบัตรกัญชาทุกฉบับโดยทันที


ประการที่สาม หยุดสร้างอุปสรรคขัดขวางการสร้างนวัตกรรมและการวิจัย และใช้ข้ออ้างการวิจัยเพื่อจำกัดใช้กัญชาในทางการแพทย์


ประการที่สี่ ปลดล็อกการใช้กัญชาให้แพทย์แผนไทย เพื่อสืบสานมรดกการแพทย์ภูมิปัญญาพระราชทานจากบูรพมหากษัตริย์ไทย

 

 

 

 

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ