ว.นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต จัดสัมมนา “การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่”

23 Apr 2021

     วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาหัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่” โดยความร่วมมือของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และสาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา การจัดสัมมนาแบ่งเป็น 3 ครั้ง ในระหว่างเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาผู้ประกอบการของทั้งสองสาขาวิชา ในประเด็นการประกอบธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน ด้านการกีฬา การจัดการองค์กรธุรกิจ ภาวะความเป็นผู้นำ รวมไปการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการตลาดอีกด้วย วิทยากรทั้ง 3 ท่านได้ให้ข้อคิดที่ต่างกันไป

      คุณเอกศักดิ์ ชื่นชอบ เจ้าของแบรนด์ Jakagee ได้ฝากข้อคิดว่า “จุดเริ่มต้นการทำธุรกิจต้องเกิดจากความชื่นชอบส่วนตัว และต้องศึกษาข้อมูลก่อนเริ่มต้นผลิตสินค้า” คุณเอกศักดิ์ ได้ทำธุรกิจหลากหลาย ได้แก่ สบู่ออแกนิกแบรนด์ Something Naked, แว่นตาที่ทำจากไม้ภายใต้ชื่อ Jackagee และล่าสุดคือ Surfskate ที่มีกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะ ดังนั้นการทำธุรกิจที่เจาะกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะจำต้องมีใจรักมากพอ โดยหัวใจหลักในการทำธุรกิจ คือ การสร้างความเป็นตัวเองในสินค้า ทำให้สินค้าที่ทั้งหมดต้องเป็นสินค้าประเภท Custom และเป็นงาน Hand Craft ทุกชิ้น สินค้าจะมีชิ้นเดียวในโลก ซึ่งแตกต่างจากที่อื่นแน่นอน โดยคุณเอกศักดิ์ มีการบริหารจัดการทุกขั้นตอนเพียงคนเดียว ดังนั้นการจ้าง Outsource จึงจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่ได้ถนัดงานทุกด้าน รวมถึงทางบริษัทยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารระหว่างตัวสินค้า แบรนด์ และกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในการกลับมาซื้อสินค้าอีกครั้ง

     คุณรักชัย ไชยพยัคฆ์ ประธานบริษัท โลละห้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท Production House และให้บริการจัดทำ Content ออนไลน์ต่าง ๆ โดยคุณรักชัยได้เล่าประสบการณ์การเริ่มต้นธุรกิจว่า เป็น “ทฤษฎีต่อจุด” เริ่มจากการที่คุณรักชัยเรียนจบด้านเภสัชกรรม ต่อจุดด้วยการเขียนเพลง ต่อจุดไปงานด้านสื่อโทรทัศน์ จนถึงสื่อออนไลน์ และใช้ประสบการณ์ และ Connection จากทุกวิชาชีพ มาทำงาน และจุดที่เปลี่ยนล่าสุด คือ การก่อตั้ง “บริษัท โลละห้า จำกัด” คุณรักชัยได้กล่าว “หากมีโอกาสอะไรเข้ามาให้รับไว้ก่อน และสำหรับการบริหารจัดการบ สิ่งที่สำคัญ คือ การเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน ต้องเข้าใจในทุก ๆ ส่วนตั้งแต่ความสุขของทีมงาน การทำงานเป็นทีม การเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงผลงาน การอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย เป็นกันเอง เน้นประสิทธิภาพคนทำงาน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพงานบริการที่ลูกค้าได้รับต่อไป รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานก็ต้องลงทุนให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด สุดท้าย คือ การมี Connection ในการทำงานว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทั้งนี้คุณรักชัยได้ฝากไว้ว่า “จงทำตัวให้ Low Profile แล้วเราจะ High Profit” เพื่อให้ธุรกิจของเราเดินหน้าไปอย่างยั่งยืน

     คุณวัชรินทร์ จัตุชัย Co-Founder The Sport Tech Co.,Ltd กล่าวว่า “สิ่งสำคัญที่สุดในการประกอบธุรกิจ การทำแบรนด์ของตัวเองขึ้นมานั้น เราต้องรู้ถึงเป้าหมายของธุรกิจว่าทำไปเพื่ออะไร การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยหลักง่าย ๆ การเริ่มทำธุรกิจเริ่มแรก คือ ต้องมาจากความชอบของเรา สามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์ของธุรกิจให้เข้ากับสังคมปัจจุบันได้ เพราะผู้บริโภคชอบอะไรใหม่ ๆ ท้ายทาย ดูเทรนด์ในตลาดและต้องรู้ภาพรวมของธุรกิจ สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย คือ การมี Partners ที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจของเราดำเนินต่อไปได้ สุดท้ายสิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจหลักของธุรกิจ คือ ความเข้าใจ ความไม่ยอมแพ้ และ Connection ยิ่งเป็นธุรกิจทางด้านกีฬานั้น การมีสิ่งสำคัญเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จ และถ้าล้มให้รีบลุก คิดไรต้องรีบทำ เพื่อที่จะก้าวหน้าในส่วนของธุรกิจตัวเองและความก้าวหน้าของวงการกีฬาต่อไป”

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ