น่ารักใสๆ! กับ “แพรวา” เฟรชซี่บริหาร ม.รังสิต

12 Dec 2019

     ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง แต่เรียนบริหารธุรกิจ ม.รังสิต ไม่เสี่ยงแน่นอน เพราะตอนนี้ที่คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต ปรับโฉมหลักสูตรใหม่เพื่อสร้างผู้บริหาร และผู้ประกอบการมืออาชีพ ตอบโจทย์โลกธุรกิจดิจิทัล โดยมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนถึง 5 สาขาวิชา และวันนี้เรามีเฟรชซี่ดีกรีดาวคณะบริหารธุรกิจ จะพาไปทัวร์คณะและตามไปดูไลฟ์สไตล์ของเธอคนนี้ด้วยกัน  

     นางสาวแพรวา คล้ำมีศรี (แพรวา) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ตนเองมีความสนใจการเรียนทางด้านบริหาร และอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรียนวิทย์-คณิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงลองหาข้อมูลสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนทางด้านนี้ ซึ่งที่มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุรกิจ เปิดสอน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   

     สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีกที่แพรวาเรียนอยู่นี้ ผู้เรียนจะได้รู้จะเกี่ยวกับการบริหารการตลาด บริหารการลงทุนทางการตลาด การทำกิจกรรมทางการตลาดแบบออนไลน์ การเลือกลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้บริโภค การสื่อสารการตลาดดิจิทัล การจัดการการค้าปลีก และการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งบรรยากาศในการเรียนการสอนมีความสนุกสนาน อาจารย์เป็นกันเองสามารถปรึกษา พูดคุยได้ทุกเรื่อง  

     ส่วนตัว แพรวา ชอบเรียนวิชา MKT307 การส่งเสริมการขาย เพราะว่าเป็นวิชาที่ทำให้เราเข้าใจกระบวนการวางแผน กลยุทธ์ต่างๆ ในการส่งเสริมการขาย วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้ซื้อในการเอาชนะใจลูกค้า รักษาลูกค้า ให้คงอยู่ ซึ่งความรู้เหล่านี้อนาคตเราสามารถนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจของตัวเองได้

    สำหรับคนที่สนใจจะเรียนทางด้านบริหารธุรกิจ ลองดูข้อมูลเพิ่มกันอีกนิดจ้า ว่าหลักสูตรการเรียนการสอนที่นี่เป็นอย่างไร

บริหารธุรกิจ ม.รังสิต เราไม่ได้สอนให้เป็นลูกจ้าง แต่สร้างให้เป็นผู้ประกอบการ ...

         ทั้งนี้ การเรียนรู้ตลอดการศึกษาขอคณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต ได้ถูกออกแบบมาให้รู้ทั้งหลักการและประสบการณ์ ทุกคนได้เรียนจริง-ฝึกจริง-ในสถานที่จริง โดยที่คณะบริหารธุรกิจได้สร้างสิ่งรองรับการพิสูจน์ฝีมือเมื่อเรียนแล้วต้องทำได้

     - RBS Mart สถานที่ฝึกงานสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ ถือเป็นการ workshop เรียนจริง ฝึกจริง ก่อนที่จะออกไปฝึกงานจริงในสถานประกอบการจริงภายนอก

     - คลังสินค้าจำลอง RBS WAREHOUSE สำหรับการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคเอกชนชั้นนำ ในการสนับสนุนด้านการปฎิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการประกอบอาชีพตรงความต้องการของตลาดแรงงาน

     ทั้งนี้ ในการเรียนชั้นปีที่ 4 ก่อนจบการศึกษา นักศึกษาทุกคนจะต้องพิสูจน์การเป็นนักบริหารและผู้ประกอบการ โดยสร้างแผนธุรกิจเองได้และนำแผนมาแข่งขัน ทำเป็นสินค้าจริงวางจำหน่ายและทำการตลาดจริงในห้างสรรพสินค้า เป็นการคอนเฟริม์ความเชี่ยวชาญในการทำงานแบบมืออาชีพ เมื่อจบการศึกษาออกไปสามารถนำไอเดียไปทำเป็นธุรกิจจริงได้อีกด้วย  

     นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ยังได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับนานาชาติ โดยมีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Yunnan University of Finance and Economics (YUFE) ในการจัดทำโครงการศึกษา แบบทวิปริญญาและโครงการปริญญาร่วม เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาให้กับนักศึกษาไทย ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในระดับโลก

โค้ชที่จะคอยดูเเลนักศึกษาทุกคน 

     Wow! กันเลยทีเดียวสำหรับการเรียนการสอนบริหารธุรกิจ ม.รังสิต และยิ่งในยุคที่การค้าการลงทุนมีการแข่งขันกันสูง รู้เยอะกว่า ก้าวทันเทรนด์ถือว่าได้เปรียบ สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจจะเรียนทางด้านนี้บอกเลยว่า ไม่ผิดหวังแน่นอน... ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง แต่เรียนบริหารธุรกิจ ม.รังสิต ไม่เสี่ยงแน่นอน!

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ