นศ. นิเทศศาสตร์การกีฬา ม.รังสิต ผลิตนิตยสาร "BRAILLERS" เพื่อผู้พิการทางสายตา

10 Apr 2018

 

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต ผลิตนิตยสารกีฬาเเละสุขภาพ "BRAILLERS" เพื่อผู้พิการทางสายตา

 

นายธีระวัฒน์ สร้อยระย้า นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าของผลงานนิตยสาร "BRAILLERS" สำหรับผู้พิการทางสายตา กล่าวว่า ตนได้จัดทำนิตยสาร BRAILLERS ขึ้น นอกจากจะทำเป็นผลงานในโปรเจกต์จบการศึกษาแล้ว ยังมีแนวคิดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาในกลุ่มที่เป็นเยาวชนหรือวัยทำงานได้รับโอกาสในการทราบข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ และความบันเทิงในเรื่องของกีฬาและสุขภาพ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยเนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย เกร็ดสาระความรู้ที่มีประโยชน์แก่ผู้พิการทางสายตาในเรื่องต่างๆ และข้อมูลในแวดวงการกีฬาผู้พิการและกีฬาทั่วไป ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ในการทำนิตยสารกีฬาและสุขภาพเพื่อรองรับความต้องการของผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ได้รับสื่อที่เท่าเทียม ทั้งนี้ ก่อนที่จะเริ่มทำเนื้อหาในเล่มได้มีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการของผู้พิการทางสายตาว่าเขาต้องการข้อมูลหรือเนื้อหาอะไรบ้าง และภายหลังดำเนินการในส่วนของเนื้อหาและรูปเล่มเสร็จแล้วจึงได้ส่งต่อเนื้อหาในเล่มให้ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย พิจารณาเนื้อหาและจัดทำเนื้อหาในเล่มนิตยสารในลักษณะอักษรเบลล์เพื่อนำไปเผยแพร่ในแบบรูปเล่ม รูปแบบออนไลน์ในสื่อต่างๆ และแอพพลิเคชั่นของสมาคมฯ ซึ่งรองรับทั้ง IOS และ Android ต่อไป รวมทั้งยังมีการลงเสียงพากษ์เกี่ยวกับเนื้อหาในเล่มเพิ่มเติม  

 

“ในส่วนของชื่อหนังสือ BRAILLERS เป็นชื่อเรียกตัวอักษรของผู้พิการทางสายตา ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นการทำเพื่อผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ โดยในส่วนของหน้าปกได้ใช้รูปแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อันมืดมิด สื่อถึงว่าแม้ดวงตาเขาอาจจะมองไม่เห็น แต่โอกาสในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลดีๆ ในเรื่องสุขภาพหรือเรื่องกีฬา สามารถเพิ่มเติมความรู้ได้จากนิตยสารเล่มนี้ โดยใช้หลักมินิมอลคือเล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่ ไม่ให้น้ำหนักไปที่ตัวอักษรหรือภาพอื่นๆ เยอะมากนัก และใช้รูปแบบฟอนต์ความหมายของตัวอักษรและรูปภาพให้ผู้อ่านเข้าใจได้เองจากหน้าปก และในส่วนของเนื้อหาที่นำเสนอนั้นมีการค้นคว้าข้อมูล สัมภาษณ์ และให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบความเหมาะสมก่อนนำเสนอ ซึ่งภาพรวมจากการที่มีโอกาสผลิตนิตยสารชิ้นนี้ รู้สึกภูมิใจที่อย่างน้อยได้นำทักษะความรู้ที่เรียนมาทางด้านนิเทศศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งยังได้ส่งต่อเรื่องราวดีๆ ให้แก่ผู้พิการทางสายตา เพราะแม้ดวงตาเขาจะมืดบอดแต่พวกเขาจะได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถนำเกร็ดความรู้บางส่วนไปใช้ในการดูแลตัวเองได้” เจ้าของผลงานนิตยสาร "BRAILLERS" กล่าว

 

นายธีระวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์การกีฬา ม.รังสิต ทำให้ได้เรียนรู้การสร้างสรรค์การสื่อสารในหลายมิติ ทั้งการสื่อสารมวลชนด้านกีฬา การสื่อสารองค์กรกีฬา และการสื่อสารเชิงธุรกิจด้านกีฬา โดยการใช้องค์ความรู้ด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ และการสร้างสรรค์การสื่อสารรูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมอีกด้วย

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ