ค่าย PRE BME#9 ม.รังสิต ที่นี่ไม่ใช่ที่สอนหนังสือ แต่เป็นที่ที่เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

14 Feb 2020


            วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดบ้านจัดกิจกรรมค่าย PRE BME ครั้งที่ 9 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนรู้การเรียนการสอนผ่านประสบการณ์จริง

 

 

 

            รองศาสตราจารย์นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า กิจกรรมค่าย Pre BME ครั้งที่ 9 มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ต้องการที่จะให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มาเรียนรู้การเรียนการสอนของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ประเด็นแรกคือ การบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่สอนหนังสือ แต่เป็นที่ที่เรียนรู้จากประสบการณ์จริง กับประเด็นที่สองคือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงให้ได้ระหว่างโลกของการเรียนรู้ โลกของการทำงาน และโลกของอนาคต เพื่อที่จะผู้เรียนจะได้มาเรียนรู้และตัดสินใจก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 

 

 

            “ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การทดสอบควบคุมหุ่นยนต์ผ่าตัด Da Vinci ทดลองศึกษา กระบวนการสร้าง Bioplastics ทดลองฝึกเชาว์ปัญญาการใช้คลื่นสมองบังคับหุ่นยนต์ ทดลองชุดจำลองการผ่าตัดด้วยกล้อง ทดลองประดิษฐ์อุปกรณ์ทางการแพทย์และเชื่อมต่อระบบ Iot  นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง วิศวกรรมชีวการแพทย์กับอุตสาหกรรม New S-curve พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย การนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากตัวแทนรุ่นพี่ ฯลฯ” คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ กล่าวเสริม

 

 

 

            นางสาวชมพูนุช ศรีนวลอ้าย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.ปทุมธานี หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้เราได้ประสบการณ์และได้ความรู้ใหม่ๆ ได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะนี้ 

 

 

            ด้านนางสาวฟ้าหยาด ไชยพิพัฒน์  โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จ.ลพบุรี กล่าวว่า การเข้าร่วมค่ายนี้ทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เรากำลังจะเริ่มเรียนในปี 1 และได้มาเจอเพื่อนใหม่ด้วยค่ะ

 

 

            นายภูมิบาล มณีรัตนโชติ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา กล่าวว่า รู้สึกสนุกมากครับ ได้ความรู้ในด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ และแนวคิดต่างๆ พร้อมทั้งได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เยอะมากครับ

 

 

            ปิดท้ายที่ นายวันชัย ชูชื่น วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา  กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ เพราะว่าตอบโจทย์กับสาขาที่ผมเรียนด้วย นั่นก็คืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ครับ 

 

 


 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ