นศ. BME ม.รังสิต คว้ารางวัลจากการแข่งขัน Brain Hackathon 2024

09 Feb 2024

          “ทีม Victory monkey” นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Brain Hackathon 2024 โครงการ “Brain Hackathon”

 

 

            นางสาวระพีพรรณ ทองอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (SIP LAB) กล่าวว่า ตนและนายชิษณุพงศ์ จันทะเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (AI Medical RSU club) วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 10,000 บาท จากการแข่งขัน Brain Hackathon 2024 โครงการ “Brain Hackathon” ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันภายใต้ความร่วมมือจากทีมอาจารย์และนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

 

            “สำหรับโปรเจคในการนำ Coding & AI มาประยุกต์ในงานด้าน Neuroscience หรือ ประสาทวิทยาศาสตร์ ในโครงการ “Brain Hackathon” เป็นโครงการแข่งขันภายใต้ความร่วมมือจากทีมอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และความร่วมมือจากศูนย์วิจัย RISC และ IDYLLIAS ภายใต้บริษัทเอกชนชั้นนำอย่าง MQDC และ Base Playhouse พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญและเมนเทอร์จาก WEDO SCG, AI Builder, DMIND, Asian Institute of Technology (AIT), โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โรงพยาบาลรามาธิบดี และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 

            ในโครงการ Brain Hackathon มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายกิจกรรม เช่น การเข้าร่วมสัมมนากับอาจารย์นักวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานด้าน Computational Neuroscience และ Neurotechnology

            กิจกรรมลงมือปฏิบัติ (Hands-on workshop) ที่ผสมผสานการวัดสัญญานสมอง การใช้เทคโนโลยีด้าน VR และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อทำงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ตอบโจทย์ด้านการแพทย์ การศึกษา และธุรกิจ เป็นต้น” นางสาวระพีพรรณ กล่าว

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ