อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทรงพลังของคนที่เลือกลาออก อนาคตที่เลือกได้ด้วยสมองและสองมือ “พี่อาย” ศิษย์เก่า MBA ม.รังสิต

10 Jan 2024

เมื่อ “อนาคตออกแบบได้” ปรับเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ในชีวิต ไม่ว่าจะออกแบบในรูปแบบไหนไม่ได้มีรูปแบบตายตัวแต่ต้องเหมาะสมกับสภาพที่เป็นอยู่ มีคุณค่าในระยะยาว ที่สำคัญคือต้องถูกใจตัวเรา มีความเป็นตัวเอง และมีความยั่งยืน พี่อาย-พรรณ์วรา ทุมโคตร ศิษย์เก่าปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้ชีวิตในการ เรียน ทำงาน ทำกิจกรรม ทำทุกอย่างที่ทำได้ พยายามค้นหาตัวตนอยู่ตลอดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความท้าทาย ให้มาเป็นต้นทุนความรู้ที่มีเป็นของตัวเอง เพียงเพราะคิดเสมอว่า “วันหนึ่งเราจะนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ให้ได้มากที่สุดกับสิ่งชีวิตในแบบของเราเอง”

 

ประสบการณ์ความรู้ที่ควรให้ความสำคัญ

จากประสบการณ์ของ พี่อาย-พรรณ์วรา ที่บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ความรู้ที่ควรให้ความสำคัญ ซึ่งมันไม่ใช่ความรู้ที่เราเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท แต่มันคือเรื่องราวเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเราจำความได้ เมื่อใดที่เราเริ่มมีความจำในแต่ละช่วงวัยไม่ว่าจะเรียนอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา แล้วยังจำเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ สิ่งนั้นเป็นประสบการณ์ การได้เริ่มต้นเปิดหนังสือ การทำกิจกรรมที่ไม่รู้แม้กระทั่งว่าโตไปแล้วจะได้ใช้หรือไม่ หรือการไปทัศนศึกษาที่เราไม่รู้ว่าไปทำอะไรนอกเหนือจากเพื่อความสนุกสนานก็ตาม แต่สำหรับตัวพี่อายแล้ว เรื่องราวเหล่านั้นนำมาต่อยอดให้เราพยายามสอดส่อง หาช่องทางที่จะไปต่อของเราเอง ความถนัด ความชอบ อาจไม่ได้ชัดเจนและเดินหากันได้ง่าย ๆ แต่อาจเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่จากสิ่งที่เราเคยทำ และนำทางมาให้เราต้องเดินในเส้นทางของเราเอง ความเป็นตัวตนของพี่อาย ที่เริ่มจากการเรียนด้านบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมาต่อยอดระดับปริญญาโทในศาสตร์เดียวกันที่มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

 

แล้วคณะบริหารธุรกิจ เป็นสิ่งที่ชอบหรือไม่นั้น พี่อายบอกว่าเราตอบได้ไม่เต็มปาก แต่เราเลือกเรียนแล้วค้นพบว่ามีประโยชน์และทำให้เรามองเห็นเป้าหมายต่าง ๆ มากขึ้น นั่นคือ รู้จักการบริหาร การวางแผน เข้าใจพื้นฐานทางด้านการเงินและการบัญชี วิเคราะห์ตลาด รู้จักการเขียน การพูด กระบวนการทำธุรกิจ ซึ่งหลาย ๆ วิชาทำให้เรามองเห็นภาพตัวตนของเราในบริบทที่แตกต่างกัน ประกอบกับระหว่างทางการได้แชร์ข้อมูล พูดคุย กับอาจารย์และเพื่อน ๆ ทำให้ได้เทคนิคจากหลากหลายมุมมอง เราสามารถตักตวงสิ่งเหล่านั้นไว้เป็นข้อมูล เพราะไม่รู้ว่าข้อมูลไหนที่จะถูกนำมาใช้ในช่วงชีวิตของเรา ดังนั้นการที่เราก้าวเท้าเข้าไปใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การได้พบเจอเรื่องราวในการเรียน ความยากง่าย การบริหารจัดการตัวเองและรับผิดชอบในหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญมาก ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ทั้งหมดในโลกจำลองที่เราสามารถเรียนผิดเรียนถูกและมีอาจารย์คอยแนะนำให้มากที่สุด ก่อนออกไปเผชิญโลกความจริงที่หากผิดพลาดแล้วเราต้องเป็นคนแก้ไขด้วยตัวเอง

 

ความท้าทายที่มองหาจาการทำงาน

เมื่อการการทำงานมีทั้งความสนุกสนานและความท้าทาย จุดเริ่มต้นของการทำงานในสายงานออแกไนซ์ พี่อาย-พรรณ์วรา เรียกว่าออแกไนเซอร์มือทองครบจบในคนเดียว จากการผ่านประสบการณ์การทำงานในวงการการจัดอีเวนต์ (Event) การจัดคอนเสิร์ต (Concert) และการจัดงานต่าง ๆ ที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะและทำงานร่วมกับคนจำนวนมากมีข้อดีและที่ท้าทายมาพร้อมกัน และมีความท้าทายที่อยากส่งต่อให้กับน้อง ๆ ที่สนใจในการทำงานลักษณะนี้ได้เรียนรู้และเตรียมตัวนั่นคือ การทำงานที่มีกำหนดเวลาหรือกำหนดเส้นตาย เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทักษะที่สำคัญที่ต้องพัฒนา การทำงานเป็นทีมที่ต้องปรับตัวตามรูปแบบการทำงานและมีการสื่อสารที่ดีกับผู้อื่น ความท้าทายทางเทคนิคโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมออาจต้องการการเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอ การจัดการความสับสนเพราะบางครั้งอาจมีสถานการณ์ที่ซับซ้อนและทำให้เราต้องจัดการความสับสนหรือปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งมาพร้อมกับการตัดสินใจที่ต้องการการวิเคราะห์และการตัดสินใจเพี่อให้งานผ่านไปได้ ดังนั้นการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ บวกกับความยืดหยุ่นของตัวเราเพื่อที่จะทำงานได้ดีในสภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงการท้าทายเหล่านี้มักจะเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ความท้าทายที่น้อง ๆ พบในที่ทำงาน และสามารถทำให้เราเติบโตต่อไปได้

 

      

จุดเปลี่ยนที่เลือกลาออกสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

พี่อาย-พรรณ์วรา เล่าว่า “การเรียนกับการทำงานมีความเหมือนและความต่างกันที่ประสบการณ์ ตอนเรียนน้อง ๆ จะได้ประสบการณ์จากเพื่อน ๆ และอาจารย์ ได้ช่วยกันแก้ปัญหาจากงานที่อาจารย์ให้ทำ หรือโปรเจ็กต่าง ๆ มีโอกาสแก้ไข ทำซ้ำ ทำใหม่ได้ แต่การทำงานคือสนามจริงที่ต้องเรียนรู้ประสบการณ์และข้อผิดพลาดด้วยตัวเอง แก้ไขด้วยตัวเอง และการได้ผ่านเวทีการทำงานที่ท้าทายอยู่ตลอด จุดเปลี่ยนคือ อยากออกจากรอบเดิม ๆ แล้วเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ เพื่อพิสูจน์กับตัวเองว่าเราจะทำได้หรือไม่ในวันที่สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไม่ได้ดีมาก การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตเราได้เลือกจากความมุ่งมั่นในใจ เป็นเหตุให้เลือกเดินออกจากเส้นทางการทำงานประจำเพื่อเริ่มต้นกิจการของตนเองท และความท้าทายของการอยากลองสนามจริง อยากนำความรู้ที่มีมาบริหารกิจการด้วยตัวเอง ซึ่งปัจจุบันประกอบกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวหมูจอมพล และร้านจอมพลมือถือที่โคราช นครราชสีมา รวมถึงดูแลด้าน Marketing บ้านพักตากอากาศ De’grise Khaoyai เดอกริส ที่เขาใหญ่ และทั้งสามกิจการมีการบริหารที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งต้องมีการวางแผนให้ดี มีการกำหนดเป้าหมาย ที่สำคัญต้องวางแผนทางการเงินให้ดี เพราะเราจะไม่ใช้มนุษย์เงินเดือนอีกต่อไป การเป็นเจ้าของกิจการอาจมีความเสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานในองค์กร การทำงานร่วมกับทีมน้อยลง แต่อย่างน้อยเราจะเป็นผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบทุกรายละเอียดของธุรกิจ และคนของเรา ดังนั้นเราต้องเชื่อมั่นว่า “เราทำได้”

 

 

อนาคตที่เลือกได้ด้วยสมองและสองมือ

เมื่อเรามีสิทธิ์ตามหาฝัน มีสิทธิ์คว้าโอกาสได้ทุกเวลา และเชื่อว่าทุกสิ่งที่ทำอยู่นั้น เราสามารถกำหนดเป้าหมายของเราได้ อนาคตเลือกจะดีหรือไม่เป็นคำถามที่ขึ้นอยู่กับมุมมองและวิธีการ พี่อาย-พรรณ์วรา ให้แง่คิดและมุมมองว่าถ้า...เรามองอนาคตของตนเองผ่านตัวตนที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ให้ลองตั้งคำถามว่า พร้อมที่จะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่หรือไม่? พร้อมทั้งทักษะ จิตใจ และช่องทางหาทุนให้รับพิจารณาคำถามนั้น และให้ความสำคัญ ความพึงพอใจที่อยากสมหวังหรือประสบความสำเร็จในอนาคต ความสามารถ ความสุข อยากทำงานที่รัก จะทรงอิทธิพล ให้เราตัดสินใจตัวเราว่าเราพร้อมที่จะพัฒนาทักษะ เรียนรู้ แก้ไขปัญหา จากการเลือกในอนาคตที่เราคุณตั้งใจ อย่างไรก็ตามหากน้อง ๆ ยัง หาตัวเองไม่เจอ ให้มาที่ “มหาวิทยาลัยรังสิต” บางครั้งที่ที่ไม่คาดคิดอาจมีเหตุผลให้เราสามารถเลือกทางเดินของเราได้

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ