เข้าค่ายโครงการ “โฆษกกระทรวง อว.รุ่น 2” ได้ทั้งความรู้และความสนุก เต็มที่กันวัยเรียน

14 Feb 2022

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ความสำคัญกับพลังของนักศึกษา และเครือข่ายของเยาวชนคนรุ่นใหม่จัดโครงการ "โฆษกกระทรวง อว.ประจำมหาวิทยาลัย" ภายใต้กิจกรรม U2T CAMP GROWTH MINDSET โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ปั้นโฆษก อว. รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 เพื่อสร้างเครือข่ายพลังนักศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลในการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมแบบบูรณาการ ตลอดจน เพิ่มศักยภาพในการสื่อสารในยุคดิจิตัลให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ

 

 

 

มุมมองนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ เข้าค่ายโครงการนี้ได้อะไร? มาฟังจากตัวแทนนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยรังสิตกัน

 

 

นางสาวณัฏฐนิชา สายสมุทรค่ะ (อากี้) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา สาขาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร นักศึกษาทุนกิจกรรมนอกหลักสูตรและสิ่งประดิษฐ์ ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตเข้าร่วมโครงการ “โฆษกกระทรวง อว.รุ่น 2” คนที่ 1 ได้เล่าให้ฟังว่า ตนเองเป็นคนที่ชอบการเข้าร่วมโครงการ ออกค่ายต่าง ๆ มาโดยตลอด ซึ่งเมื่อรู้ว่ามีการที่มีโครงการดังกล่าว ก็ไม่รอที่จะตัดสินใจเข้าร่วมทันที อากี้กล่าวว่า “เหมือนเราได้เปิดโลกอีกแบบ ทำให้เราได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ ๆ จากหลายสาขาและต่างมหาวิทยาลัย แค่คิดดูแล้วก็สนุกไปอีกแบบ เพราะเราต้องอยู่ร่วมกันเป็นเวลาถึง 5 วัน 4 คืน การที่กี้ได้ตัดสินใจไปค่ายนี้แล้ว หลังจากนั้นก็รับรู้ได้เลยว่าค่ายนี้ไม่เหมือนค่ายต่าง ๆ ที่เคยไปมา ค่ายนี้เป็นค่ายที่มีกิจกรรมควบคู่กับการให้ความรู้แล้วก็ทำให้ไม่ได้น่าเบื่อตอนที่เราอบรม แต่ที่ประทับใจสุด ๆ คือการได้เรียนรู้เทคนิคการใช้คำพูด หรือการหาสาเหตุว่าทำไมเราถึงเป็นเราในปัจจุบัน ซึ่งนั่นทำให้เราได้เข้าใจและรักตัวเองมากขึ้นค่ะ”

 

 

นายชาคริต ทองประเสริฐ (มัด) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ นักศึกษาทุนกิจกรรมนอกหลักสูตรและสิ่งประดิษฐ์ ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตเข้าร่วมโครงการ คนที่ 2 “โฆษกกระทรวง อว.รุ่น 2” เล่าว่า “การที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้จะสามารถทำให้เราได้เข้าใจกระทรวง อว. มากขึ้น เเละประเด็นสำคัญ คือ เราจะสามารถเป็นตัวกลางในการกระจายข่าวสาร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระทรวง อว. ให้กับเพื่อน ๆ ในมหาวิทยาลัยเข้าใจได้ ตลอด 5 วันนั้น ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการพูด การสร้างคอนเทนต์รวมไปถึงการมีบุคลิกภาพที่ดี และที่สำคัญการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย ซึ่งนั่นเป็นจุดที่ทำให้เราได้ โล่รางวัล “ทีมโฆษกมิตรภาพ” โดยตัดสินจากการที่เพื่อนๆ รวมถึงตัวผมมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี กับเพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มอื่น จากการทำกิจกรรมที่อาศัยความสามัคคีจากสมาชิกในกลุ่ม”

 

 

ฝากถึงน้องรุ่น

“โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ไม่ควรพลาดเพราะเราจะได้ทั้งหาประสบการณ์ชีวิตมาพัฒนาการใช้ชีวิตของเราเองให้ดียิ่งขึ้น และบรรยากาศความสนุกสนาน อีกทั้งได้มิตรภาพต่างมหาวิทยาลัย”

-ณัฏฐนิชา สายสมุทร-

 

“ขอฝากไปถึงน้องๆ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมรุ่นต่อไปว่า ค่ายโฆษกกระทรวง อว. ให้อะไรกับเราเยอะมากทำให้เราได้รู้ว่า เราในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่ควรให้ความสำคัญกับนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นอย่างมาก ค่ายนี้ทำให้เราได้มีความคิดที่ครีเอทีฟ รวมไปถึงวิทยากรที่บรรยายสนุก น่าสนใจ ทุกคนจะไม่ผิดหวังเเน่นอน”

“จุดหมายปลายทาง ไม่ใช่ที่สุดของความสวยงาม”

-นายชาคริต ทองประเสริฐ-

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ