นวัตกรรมเครื่องฉีดพ่นอัจฉริยะ

04 Jan 2022

          นักศึกษาคณะนวัตกรรมเกษตร พัฒนาเครื่องพ่นอัจฉริยะสำหรับโรงเรือนหรือแปลงไม้พุ่มเตี้ย หวังลดต้นทุนและทุ่นแรงให้แก่เกษตรกรเจ้าของฟาร์ม

          นายธีระเดช ภัทรภิญโญกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต เล่าถึงผลงานว่า พวกเรามีแนวคิดที่อยากทำเครื่องพ่นอัจฉริยะ เนื่องจากมองเห็นว่า เกษตรกรเวลาให้ปุ๋ยน้ำ พ่นยาฆ่าแมลงหรือยากำจัดศัตรูพืชมักใช้แรงงานคน ดังนั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับคนงาน ลดค่าแรงในระยะยาว จึงนำความรู้ที่ได้เรียนมาจากวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักกลเกษตร ซึ่งเป็นการนำความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และการเกษตรมาต่อยอดพัฒนาเป็นเครื่องพ่นอัจฉริยะ ซึ่งเครื่องพ่นที่เราทำขึ้นสามารถพ่นได้ทั้งปุ๋ยน้ำ ย่าฆ่าแมลง ยากำจัดศัตรูพืช และรดน้ำต้นไม้

          เครื่องพ่นอัจฉริยะ ประกอบด้วย รถอาร์ซี บังคับวิทยุขนาดแบตเตอร์รี่ 3,600 มิลลิแอมป์ นำมาดัดแปลงตามความเหมาะสมของพื้นที่การใช้งาน โดยการทำโครงขึ้นมาใหม่เพื่อให้รับน้ำหนักได้มากขึ้น ปั๊มน้ำ แบตเตอรี่ ถังบรรจุน้ำ เป็นต้น โดยการทำงานของรถฉีดพ่นอัจฉริยะจะใช้สัญญาณวิทยุควบคุมระบบเปิด-ปิดน้ำ การชาร์ตแบตเตอรี่ 1 ครั้งใช้งานได้ 2 ชั่วโมง บนพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ จึงเหมาะกับพื้นที่โรงเรือนหรือพื้นที่สวนที่ปลูกไม้พุ่มเตี้ย

          “พวกเรารู้สึกดีใจมากที่โปรเจกต์ที่พวกเราคิดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้จริง ซึ่งเครื่องพ่นอัจฉริยะเป็นตัวต้นแบบที่พวกเราพัฒนาขึ้น ยังมีข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ แต่ในอนาคตสามารถนำมาพัฒนาต่อหรือปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น” เจ้าของผลงาน กล่าวเพิ่มเติม

(เจ้าของผลงาน)

นายเอกราช กระแสณ์ลาก นายธีระเดช ภัทรภิญโญกุล และนายวงศกร สุวรรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนวัตกรรมเกษตร

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ