เรียนบัญชีไม่ยากอย่างที่คิด เรียนบัญชีที่ ม.รังสิต ดี๊ดีอย่างไร?

01 Jun 2019


     แม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกวงการ หรืออนาคต AI จะเข้ามาแทนที่ในหลายส่วนงาน แต่งานด้านบัญชี ส่วนของการคิด วิเคราะห์ การใช้ข้อมูลเพื่อมาช่วยในการตัดสินใจ ยังมีความจำเป็นต้องใช้คน และอาชีพ “นักบัญชี” ยังคงเป็นอาชีพที่ตลาดธุรกิจต้องการ
     เป็นนักบัญชี ก็ต้องเรียนบัญชี แล้วคณะบัญชี ม.รังสิต เค้าเรียนอะไรกัน เดี๋ยวเราจะตามหนุ่มหล่อหน้าใส ขวัญใจวัยทีน จุ้งจิ้ง ไปดูพร้อมกัน


     นายปรัชญา นางรัก หรือ จุ้งจิ้ง นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า เหตุผลในการตัดสินใจเลือกเรียนคณะบัญชี ม.รังสิต เพราะมีความชอบเกี่ยวกับตัวเลขและการคิด คำนวณ อีกทั้งคณาจารย์ในคณะแต่ละท่านล้วนมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งยังมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
     สำหรับโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ออกแบบมาให้ครอบคลุมรายวิชาบัญชี และศาสตร์อื่นๆ ตามแนวคิดมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศด้านวิชาชีพบัญชีกระบวนการเรียนการสอนเน้นหลักการ และทักษะการปฎิบัติโดยมีการฝึกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี การตรวจสอบบัญชีและการวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชี ส่งเสริมแผนการศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อผลักดันให้ นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การทำ Workshop วิชาชีพบัญชี เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดงานวิชาชีพ และดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการวิชาชีพบัญชี


     “แน่นอนเรียนบัญชีต้องเจอตัวเลข แต่ไม่ได้หมายความว่าจะยากเกินที่จะเรียนรู้ เพราะในยุคปัจจุบันนักบัญชีสามารถนำโปรแกรมต่างๆ มาประยุกต์กับบัญชีได้ ถ้าเรามีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ เราจะเข้าใจว่าทำไมผลลัพธ์ถึงออกมาเป็นแบบนี้ การเรียนบัญชีจะสอนให้เราเป็นนักวางแผน มีความละเอียดรอบคอบ แม่นยำ ที่สำคัญคือเป็นคนที่ซื่อสัตย์ เพราะหัวใจสำคัญของการเป็นนักบัญชีที่ดีคือ ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพบัญชี ไม่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง”

เรียนบัญชี ดียังไง?


     เมื่อสำเร็จการศึกษาน้องๆ สามารถเข้าทำงานในสายวิชาชีพบัญชีในตำแหน่งต่างๆ เช่น ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร นักบัญชีบริหารที่ปรึกษาทางบัญชีและวางแผนภาษีอากร นักวางระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในพนักงาน/ เจ้าหน้าที่ฝ่าย/ แผนกบัญชีและการเงิน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือสรุปง่ายๆ ได้ดังนี้
     - มีงานรองรับ 100% ค่าตอบแทนสูงตามประสบการณ์
     - เป็นเจ้าของกิจการก็รุ่ง ทำงานบริษัท หน่วยงานไหนก็ได้
     - ไม่มีใครแย่งงาน เพราะเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ต้องผ่านการเรียนและสอบใบประกอบวิชาชีพ
     - จบบัญชีอยากทำงานสายธนาคารก็ได้ หรือจะเป็นที่ปรึกษาการเงิน งานวางระบบบัญชี งานบริหาร หรืองานราชการก็ทำได้

เรียนบัญชีเหมาะกับเราไหม?


     สำรวจตัวเองกันหน่อย หากเราอยากเรียนทางด้านนี้ สิ่งที่ต้องมีคือความสามารถในการคิดคำนวณ เพราะว่าเราจะต้องอยู่กับตัวเลขและบัญชี นอกจากนี้ สิ่งที่ต้องมีเพิ่มเติมก็คือความแม่นยำ และความรับผิดชอบ ใช่รึป่าว... สิ่งเหล่านี้คือเรามั้ย? ถ้าใช่มาอยู่ #ทีมบัญชีด้วยกัน

     โอ้โห! เรียนบัญชียุคดิจิทัลก็น่าสนใจไม่เบาใช่มั้ย? คณะบัญชี ม.รังสิต พร้อมปั้นนักบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ เป็น “นักบัญชียุคดิจิทัล” ที่มีคุณภาพ... 


 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ