เปิดชีวิต ความคิด ผ่านมุมมองนักกฎหมาย “อภินันท์ พานพุ่ม”

02 Mar 2018

 

         ในวันที่สังคมเกิดปัญหาทั้งด้านความคิดเห็นและพฤติกรรมต่างๆ สิ่งสำคัญที่จะทำให้สังคมอยู่ได้อย่างสงบสุขและช่วยรักษาความเรียบร้อยให้กับสังคมไม่ให้เกิดความวุ่นวายได้คือ “กฎหมาย” เมื่อมีกฎหมายแล้ว การใช้กฎหมายอย่างถูกต้องก็เป็นสิ่งสำคัญ บนเส้นทางของ “นักกฎหมาย” คือการทำงานในฐานะผู้ใช้กฎหมายที่อยู่บนหลักความถูกต้องเพื่อนำกฏหมายไปช่วยเหลือผู้อื่นในกระบวนการยุติธรรม

         กว่า 14 ปี บนเส้นทางของนักกฎหมายของชายคนหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ตราบใดที่ผู้ใช้กฎหมายมีความเคร่งครัดและนำกฎหมายไปใช้อย่างถูกต้อง “กฎหมาย” มีความยุติธรรมเสมอ วันนี้จะพาทุกคนไปเปิดมุมมองความคิดบนเส้นทางของนักกฎหมาย “อภินันท์ พานพุ่ม” ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  

จากเด็กกิจกรรมสู่นักกฎหมาย

         ย้อนกลับไปสมัยเป็นนักศึกษา อภินันท์ ตัดสินใจเลือกเรียนคณะนิติศาสตร์ เพราะอยากจะนำความรู้ทางด้านกฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและช่วยเหลือสังคม สมัยเรียนเขาคือนักกิจกรรมตัวของคณะนิติศาสตร์ โดยเขาและเพื่อนๆ มักรวมตัวกันทำกิจกรรมทั้งของคณะและมหาวิทยาลัย อาทิ งานประเพณีต่างๆ ของมหาวิทยาลัย กิจกรรมจิตอาสา ค่ายอาสา เพราะการมีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ได้เรียนรู้ทั้งทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม ความสามัคคีและความรับผิดชอบ ซึ่งในอนาคตสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานทางด้านกฎหมายได้ และด้วยความตั้งใจกับเป้าหมายในชีวิตที่วางไว้ว่าหลังจากเรียนจบจะนำความรู้ที่มีทางด้านกฎหมายไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งทันทีที่เขาเรียนจบได้เรียนต่อเนติบัณฑิต และใช้ระยะเวลาเพียงหนึ่งปีเศษก็สามารถสอบผ่านและได้รับใบอนุญาตว่าความ หลังจากนั้นจึงเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายในตำแหน่งผู้ช่วยทนายความที่ สำนักกฎหมาย สยาม ลีกัล อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากระทั่งปัจจุบัน  

         “ผมเริ่มอาชีพด้านกฎหมายด้วยการเป็นผู้ช่วยทนายที่ สำนักกฎหมาย สยาม ลีกัล อินเตอร์เนชั่นแนล โดยช่วยทำคดีต่างๆ อยู่ประมาณ 5 ปี ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีในการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยมีคดีหนึ่งซึ่งเป็นคดีอาญา จากการทำคดีนี้ทำให้ได้มีโอกาสช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรม ช่วยให้คนที่ไม่ได้กระทำความผิดพ้นมลทินได้ ซึ่งก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่ทำให้รู้สึกภูมิใจกับการทำงานบนเส้นทางนี้ และภายหลังก็ได้รับโอกาสที่ดีจากหัวหน้าให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานและเป็นหุ้นส่วนของสำนักงาน โดยบริหารงานในตำแหน่งผู้จัดการสำนักงาน” อภินันท์ กล่าว  

กฎหมาย... ความยุติธรรม... ความเป็นธรรมในสังคม

         หากพูดถึงกฎหมายและความยุติธรรมในสังคม ซึ่งวันนี้หลายคนอาจจะมองว่ากฎหมายยังมีความยุติธรรมอยู่หรือไม่ อภินันท์ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ในฐานะมุมมองของนักกฎหมายไว้ว่า  

        “กฎหมายมีความยุติธรรมอยู่แล้ว ถ้าผู้ดูแลกฎหมายเคารพกฎเกณฑ์และมีความเคร่งครัดในการใช้กฎหมาย ความยุติธรรมย่อมเกิดขึ้นแน่นอน ฉะนั้น เราในฐานะผู้ใช้กฎหมายก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่มีให้ในการนำไปช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ใช่เอาเปรียบผู้อื่น และในฐานะทนายความเมื่อมีลูกความมาขอความช่วยเหลือ ขอคำปรึกษาให้ดูแลคดีความให้ เราก็ต้องใช้ความรู้ในทางกฎหมายไปในทางที่ถูกต้อง แน่นอนว่าทุกคดีต้องมีคนผิด หากความผิดนั้นเกิดขึ้นจริง เราจะสู้จะพิสูจน์ยังไงหากเขาผิด ก็ไม่สามารถหนีความผิดได้  เพียงแต่ในแง่ของการช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมนั้น เราในฐานะนักกฎหมายจะช่วยยังไงให้โทษที่เขาจะได้รับจากหนักเป็นเบาโดยเหมาะสมกับความผิดที่เขาทำ เพราะส่วนใหญ่ในการฟ้องร้องคดี เวลาโจทย์ฟ้องก็จะฟ้องข้อหาหนักไว้ก่อน จำเลยก็ต้องมาพิสูจน์ มาแก้ต่างเอาว่า เราไม่ได้ผิดตามข้อหาเรียกร้องอย่างไร ถึงลูกความเราจะผิด เราเองในฐานะทนายก็รู้ว่าเขาผิด ซึ่งในส่วนที่จะผิดอย่างไรนั้น เขาอาจจะไม่ผิดตามที่โจทย์ฟ้องมาก็ได้ สิ่งนี้จะเป็นการช่วยอำนวยความยุติธรรมให้กับฝ่ายจำเลยอีกด้านหนึ่งด้วย ทั้งนี้ในการดำเนินการใดก็ตามในแง่ของกระบวนการยุติธรรม สิ่งที่ผู้ใช้กฎหมายพึงมีคือการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและยุติธรรม”

         กับการทำงานที่ สำนักกฎหมาย สยาม ลีกัล อินเตอร์เนชั่นแนล ที่นี่เราทำงานกันเป็นทีม ไม่ทำแบบ One Man Show เพราะมีความเชื่อว่าทุกคดีที่ทางสำนักงานกฎหมายมีโอกาสได้ดูแล มีความยากง่ายและรายละเอียดในคดีต่างกัน ฉะนั้น ในคดีหนึ่งที่ทำจะมีทนายดูแลสองหรือสามคนขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้สามารถช่วยกันแก้ไขหรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ เพราะแต่คนมีประสบการณ์ไม่เหมือนกัน ตรงนี้ทำให้เราเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าจะคดีอะไรก็ตาม ทนายทุกคนจะช่วยเหลือลูกความได้เต็มที่ เต็มความสามารถ ส่วนผลจะออกมาอย่างไรเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้ 

การเป็นนักกฎหมายที่ดี...

         สำหรับการเป็นนักกฎหมายที่ดีนั้น ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต นำความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายไปช่วยเหลือผู้อื่นโดยรักษาจุดยืนแห่งความยุติธรรมในวิชาชีพไว้ รวมทั้งต้องฝึกฝนและหมั่นหาความรู้ทางกฎหมายเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพราะกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน 

         ที่ผ่านมารู้สึกภูมิใจเสมอบนเส้นทางนี้ อย่างน้อยนอกจากมีโอกาสได้ทำตามฝันตามเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้เเล้ว ยังสามารถนำความรู้ทางด้านกฎหมายไปใช้ช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างความยุติธรรมให้เกิดในสังคมได้ด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพและการเป็นนักกฎหมายที่ดีได้

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ