วิศวะฯ ผู้หญิงก็เรียนได้

23 Jan 2018

         

          เป็นผู้หญิงเรียนวิศวะฯ ดีไหม เรียนยากหรือเปล่า เรียนวิศวะฯ ต้องเก่งอะไร จะทำงานสู้ผู้ชายได้หรือ ต้องมีแต่เพื่อนและรุ่นพี่ผู้ชายแน่เลย รับน้องนี่คงไม่ต้องพูดถึง... สารพันปัญหาสารพัดข้อข้องใจเกี่ยวกับการเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์

           เริ่มต้นกันที่ นางสาววชิราภรณ์  หล้าเตจา (นิม) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เธอบอกว่า เลือกเรียนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพราะซึมซับมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง บวกกับสายงานทางด้านนี้เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก และปัจจุบันได้มีการกำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสาธารณะ หรืออาคารขนาดใหญ่ ในเรื่องของระบบผลิตน้ำประปา การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศและของเสีย เป็นต้น ยิ่งทำให้สนใจมากยิ่งขึ้น

“ตอนเข้ามาเรียนแรกๆ รู้สึกว่า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมยังไม่ใช่ตัวเรา แต่พอเรียนไปสักระยะก็เริ่มเปลี่ยนทัศนคติ ยิ่งเราได้เรียนรู้มากขึ้นก็ยิ่งทำให้เห็นความสำคัญและสร้างจิตนึกด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไปด้วย”

 

 

นางสาวรัชนัน อุลปาทร (กิ๊ก) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เธอเล่าว่า ก่อนที่กิ๊กจะมาเรียนที่ ม.รังสิต สอบติดโควตาพิเศษวิทยาลัยการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยของรัฐ แต่คิดว่าคณะที่เรียนไม่ใช่ตัวเรา ซึ่งกิ๊กอยากเรียนวิศวกรรมศาสตร์มากกว่า จึงชั่งใจระหว่างวิศวกรรมยานยนต์กับวิศวกรรมอุตสาหการ แต่สุดท้ายเลือกเรียนวิศวกรรมอุตสาหการ เพราะคิดว่าสายงานน่าจะเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าและสามารถนำไปต่อยอดในสิ่งที่เราสนใจได้มากกว่า จึงวางแผนว่าจะเรียนต่อปริญญาโทด้านการจัดการอุตสาหกรรมที่ต่างประเทศหลังเรียนจบ

 

 

นางสาวสิรินาถ กิ่งรุ้งเพชร (ดรีม) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษาทุนวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เลือกเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีพลังงาน) เพราะปัจจุบันกฎหมายกำหนดว่าอาคารหรือโรงงาน ต้องมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 1-2 คน ซึ่งตนเองสนใจสายงานทางด้านนี้อยู่แล้ว ข้อดีอีกอย่างคือ ที่มหาวิทยาลัยรังสิตมีการอบรมและจัดสอบวุฒิบัตรผู้รับผิดชอบพลังงานสามัญ ระหว่างเรียนจึงทำให้เราได้เปรียบมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องรอเรียนจบแล้วค่อยไปอบรมเพื่อสอบ ซึ่งการเรียนสาขานี้ถึงแม้จะเป็นภาพใหญ่แต่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ที่บ้านและในชีวิตประจำวันของเราได้

“ชีวิตเด็กวิศวะฯ ก็จะง่ายๆ สบายๆ ลุยๆ เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้องจะรู้จักกันหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ในสาขาจะเป็นกันเองมากสามารถให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่อง ทั้งเรื่องเรียน การฝึกงาน การวางแผนอนาคต และเรื่องส่วนตัว ฯลฯ ซึ่งดรีมคิดว่าถ้าสิ่งที่เราเรียนเป็นสิ่งที่เราชอบ ถึงแม้จะเรียนหนักแค่ไหนเราก็จะรู้สึกสนุกไปกับมัน”

 

 

นางสาวทอฝัน แนบสนิท  (แบม) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เล่าถึงที่มาของการเลือกเรียนวิศวกรรมศาสตร์ว่า แยมเป็นลูกคนเดียวและเป็นหลานสาวคนเดียวในบรรดาเครือญาติ ซึ่งลูกพี่ลูกน้องคนอื่นๆ เรียนวิศวะฯ กันทุกคนแบมเลยอยากเรียนบ้าง เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่า วิศวะฯ ผู้หญิงก็เรียนได้ โดยเลือกเรียนวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมพลังงาน เพราะพลังงานเป็นสิ่งสำคัญและเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ดังนั้น โอกาสในการทำงานจึงค่อนข้างกว้าง ซึ่งถ้าเรียนจบแยมวางแผนไว้ว่า จะหาประสบการณ์จากการทำงานประมาณ 1-2 ปี และเรียนต่อเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่ตนเอง

 

 

นางสาวปภาวรินทร์ ชัยพร (บิว) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เล่าว่า บิวตั้งใจว่าถ้าจบ ม.6 จะสอบให้ติดมหาวิทยาลัยของรัฐในต่างจังหวัด ซึ่งบิวก็สอบติดแต่คุณแม่ไม่ให้ไปเรียนเพราะอยากให้อยู่ใกล้บ้านมากกว่า ตอนนั้นก็รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เรียนตามที่ตั้งใจไว้ จึงมาสมัครเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่มหาวิทยาลัยรังสิต เพราะตัวเองเป็นคนชอบควบคุม วางแผน ทำงานเป็นระบบ จึงคิดว่าน่าจะเหมาะกับตัวเองมากที่สุด

“อนาคตบิวถ้าเรียนจบไปแล้วบิวอยากไปทำงานที่ต่างจังหวัด อยากหาประสบการณ์จากสิ่งที่เราเรียนมาให้เต็มที่ และใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากเป็น”

 

นางสาวสุพิชญา อรรถพร (ดรีม) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เธอเล่าว่า ก่อนที่จะมาเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า เธอเคยเรียนคณะพยาบาลศาสตร์มาก่อน แต่รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง จึงเลือกเดินตามคุณพ่อที่เป็นวิศวกรไฟฟ้าและทำธุรกิจทางด้านนี้อยู่ ซึ่งจริงๆ แล้วคุณพ่อก็สนับสนุนให้เรียนวิศวะฯ ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แต่คุณแม่อยากให้เรียนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมากกว่าและดรีมเองก็ไม่อยากเจอวิชาคำนวณแล้วจึงเลือกเรียนพยาบาล แต่สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนใจ

หลายคนอาจมองว่าวิศวกรรมไฟฟ้าไม่เหมาะกับผู้หญิง แต่ดรีมไม่คิดอย่างนั้น เพราะไม่ได้เรียนหรือทำงานหนักมากถึงขนาดที่ผู้หญิงเรียนไม่ได้ ระหว่างเรียนอาจารย์จะสอนทฤษฎีเราจนแม่นก่อนเรียนปฏิบัติ และภาคปฏิบัติอาจารย์ก็จะคอยแนะนำและดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ก่อนที่จะเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ โดยหลักๆ วิศวกรรมไฟฟ้าที่ ม.รังสิต จะแบ่งออกเป็น 3 แขนง คือ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมโทรคมนาคม และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ดรีมเลือกเรียนไฟฟ้ากำลัง โดยจะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้า การออกแบบสถานีจ่ายไฟฟ้า การกำเนิดและการควบคุมพลังงานไฟฟ้า การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลังและระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ  ซึ่งพอได้เข้ามาเรียนแล้ววิชาพวกนี้แหละคือสิ่งที่เราสนใจ”

 

 

นางสาววัชราภรณ์ วงศ์เกีย (นิว) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เลือกเรียนวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เพราะได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่ หลังจากนั้นก็เริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ และคิดว่าวิศวกรรมอุตสาหการน่าจะเหมาะกับเรามากที่สุด เพราะจะเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานในอุตสาหกรรม ตั้งแต่การออกแบบผังโรงงาน การวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยต้นทุนต่ำที่สุด เรียนรู้การผสมผสานระหว่างคน เงิน วัสดุ และเครื่องจักรอุปกรณ์ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธ์ภาพสูงสุด ฯลฯ

 

          

            สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่รู้ว่าอยากเรียนอะไร อยากให้น้องๆ ลองศึกษาจากสิ่งที่ตัวเองสนใจก่อนว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร จบแล้วสามารถประกอบอาชีพตามที่น้องๆ สนใจได้หรือไม่ เริ่มต้นหาข้อมูลตั้งแต่เนิ่นๆ จะได้มีเวลาค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆ หลายคนคิดว่าวิศวกรรมศาสตร์เป็นเรื่องยาก แต่ถ้าเราชอบและค่อยๆ เรียนรู้ไปกับมันความสำเร็จก็จะไม่ไกลเกินเอื้อม

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ