2 นศ. บัญชี ม.รังสิต คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์เเละเรียงความทางวิชาชีพบัญชี (ครั้งที่ 8)

22 Feb 2020

      นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ และรางวัลชมเชยการประกวดเรียงความ ในโครงการประกวดสุนทรพจน์และเรียงความ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี (ครั้งที่ 8) จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     นายปรมินทร์ งามระเบียบ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ กล่าวว่า หัวข้อที่ใช้ในการประกวดสุนทรพจน์เกี่ยวกับเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี โดยในการแข่งขันครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าประกวด 16 คน จาก 16 มหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งในส่วนของการเตรียมตัวนั้นเป็นเรื่องของการเตรียมข้อมูลเนื้อหาสำหรับการแข่งขัน ซึ่งอาจารย์ที่คณะบัญชีที่ได้ให้คำแนะนำที่ดีและตรงประเด็น อีกทั้งยังคอยสอนเทคนิคต่างๆ ช่วยปรับปรุงแก้ไขการพูด การออกเสียง และการใช้คำควบกล้ำ เรียกว่าต้องเตรียมตัวให้พร้อมในระดับหนึ่ง เพราะเราต้องพูดให้คณะกรรมการฟัง แต่ก็พยายามตั้งใจและทำให้เต็มที่ที่สุด หลังจากทราบผลการประกวดว่าได้รางวัลชนะเลิศ รู้สึกดีใจและภูมิใจกับตัวเองที่สามารถก้าวข้ามผ่านความกลัวและความไม่มั่นใจของตัวเองไปได้ จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยได้ สำหรับผลงานครั้งนี้นับได้ว่าเป็นครั้งแรกกับการประกวดสุนทรพจน์ของตนเอง ยังมีสิ่งที่จะต้องพัฒนาต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการพูดที่ชัดถ้อย ชัดคำ การมีสติและมีไหวพริบที่ดี รวมทั้งปฏิบัติตัวให้เปรียบเสมือนดั่งแก้วเปล่า เพื่อพร้อมรับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะเข้ามาอยู่เสมอ

     นางสาวฟอง อินแสง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวเเทนทีมฯ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดเรียงความ กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันประกวดเรียงความครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพเป็นหัวใจในการทำงาน ซึ่งต้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 5 ทีม ทีมละ 3 คน จาก 16 มหาวิทยาลัย กับรางวัลที่ได้มาก็ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีในสายวิชาชีพที่เราเรียน ทั้งนี้ รู้สึกว่าตนเองยังต้องพัฒนาและหาความรู้ใหม่ๆ อีกมากในการเขียน ทั้งเรื่องของข้อมูลที่สำคัญๆ ด้านวิชาชีพบัญชี จะต้องหมั่นอ่านหนังสือเกี่ยวกับบัญชีให้มากยิ่งขึ้น และยังคงต้องพัฒนาด้านภาษาในการแต่งและเขียนเรียงความอีกด้วย

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ