2 นศ. แลกเปลี่ยนจาก ม.Sorbonne เปิดประสบการณ์ความประทับใจการเรียนที่ ม.รังสิต

05 Feb 2020

      ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ อธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และคณาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมรับฟังการรายงานการมาเรียนจากนักศึกษามหาวิทยาลัย Sorbonne ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัย Sorbonne ได้มีการลงนามความร่วมมือให้นักศึกษาทั้งสองสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

     ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มีความยินดีที่ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัย Sorbonne ประจักษ์ผลชัดเจนในวันนี้ หลังจากที่ท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้ลงนามในความร่วมมือกับท่านอธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัย Sorbonne (Panthéon-Sorbonne) ประเทศฝรั่งเศส และเป็นโอกาสให้นักศึกษาจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวของ IREST, Sorbonne University ได้มาเรียนที่วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.รังสิต ซึ่งทราบว่านักศึกษาที่มาแลกเปลี่ยนมีความพอใจในการต้อนรับ การดูแล ความเอาใจใส่จากผู้บริหาร อาจารย์ของเรา และยังได้ร่วมกิจกรรมหลากหลายกับเพื่อนนักศึกษาชาวไทย ซึ่งเรามีความภูมิใจและมั่นใจว่าหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวของเรามีคุณภาพ มีมาตรฐาน สามารถนําไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ และการเรียนแบบฝึกปฏิบัติการและการนํานักศึกษาไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ทําให้นักศึกษาได้รู้จักประเทศไทย และซึมซับกับการท่องเที่ยวและการบริการที่เต็มไปด้วยไมตรีจิต อันจะเป็นประสบการณ์อันดียิ่งที่ได้มาศึกษาที่ประเทศไทย

2 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Sorbonne (Panthéon-Sorbonne) ประเทศฝรั่งเศส 

     ทั้งนี้ ในส่วนของการรายงานจากนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Sorbonne ทั้ง 2 คน ประกอบด้วย 4 หมวด ได้แก่

      1. หมวดการบริหารจัดการและคุณภาพการดูแลนักศึกษาต่างชาติ เรื่องการต้อนรับ ลงทะเบียน การให้ความรู้เบื้องต้น การปฐมนิเทศ การให้บริการด้านที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยรังสิต และการปรับตัวเข้ากับชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

      2. หมวดการเรียนรู้และหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและการบริการ โดยรายงานการเข้าเรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ตามที่ได้รับความตกลงและยอมรับในมาตรฐานหลักสูตรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัย Sorbonne เป็นจำนวนรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด โดยเรียน 8 วิชา (จำนวน 24 หน่วยกิต) ซึ่งสามารถนำไปเทียบโอนที่ ม.Sorbonne ได้ 30 หน่วยกิต โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง 2 คน จะเรียนรู้ด้วยกันกับหลักสูตรฯ เป็นระยะเวลา 4 เดือน และฝึกปฏิบัติงานอีก 2 เดือน

      3. หมวดการเรียนรู้นอกหลักสูตร เพื่อ “สร้างเสริมประสบการณ์ในการมาศึกษาในประเทศไทย” ได้แก่ การทำกิจกรรม “ค่ายกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน” (Community Service) การเรียนทำอาหารและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย การเรียนภาษาไทย และการเตรียมตัวไปศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวในจังหวัดสำคัญ เช่น กลามภาคกลาง: กรุงเทพมหานคร/ กลุ่มเส้นทางสู่ภาคเหนือ: พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร เชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดเส้นทางสู่ภาคอิสาน: อุบลราชธานี ศรีษะเกษ เป็นต้น

     4. หมวดการร่วมงานและกิจกรรม ได้แก่ การเตรียมรับผิดชอบ “การแข่งขันทักษะด้านการท่องเที่ยว: ตอบปัญหาและจัดทำเส้นทางการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว” และ “การประชุมทางวิชาการภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยวเเละการบริการ” ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ รวมทั้งจะเข้าแข่งขันทำอาหาร “Street Food” ในทีมผสมของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ