เภสัชฯ ม.รังสิต จับมือ 2 หน่วยงานภาครัฐ ผลิต และจำหน่ายตำรับน้ำมันกัญชาทางการแพทย์

24 Aug 2022

                 สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ โรงงานเภสัชกรรมทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผลิตตำรับน้ำมันกัญชา (ตำรับอาจารย์เดชา) สำเร็จแล้ว พร้อมจำหน่ายผ่านคลินิกเอกชน

 

 

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร เอกพล ลิ้มพงษา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และอาจารย์ประจำวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ตำรับน้ำมันกัญชา (ตำรับอาจารย์เดชา) เกิดจากความร่วมมือ 3 ฝ่าย ได้แก่ สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โรงงานเภสัชกรรมทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องการใช้กัญชา

 

 

                 “สำหรับจุดเด่นที่สำคัญของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์จากความร่วมมือ 3 ฝ่ายในครั้งนี้ คือ การผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ด้วยกระบวนการที่เหมาะสมในโรงงานเภสัชกรรมทหารซึ่งเป็นสถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานการผลิตยาระดับสากล (GMP/PICs) นอกจากนี้ โรงงานเภสัชกรรมทหารยังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและควบคุมคุณภาพ เป็นการยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทย เพื่อเป็นผู้นำในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ ของภูมิภาคต่อไปอีกด้วย

 

 

                 ความร่วมมือดังกล่าวมีขั้นตอนคือ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดทำมาตรฐานวัตถุดิบ จัดทำกระบวนการผลิตร่วมกับโรงงานเภสัชกรรมทหาร ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ ประสานงานการจัดจำหน่ายให้แก่คลินิกที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งเก็บข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่วนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดูแลรายละเอียดในตำรับกัญชา การจัดหาช่อดอกกัญชา และโรงงานเภสัชกรรมทหาร ได้จัดทำกระบวนการผลิตร่วมกับวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ โดยรับช่อดอกกัญชาและตรวจสอบมาตรฐาน เพื่อดำเนินการผลิตตำรับน้ำมันกัญชาภายใต้มาตรฐาน GMP/PICs จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่คลินิกที่ได้รับอนุญาต และระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากล GS1 พร้อมทั้งศึกษาความคงสภาพของตำรับ” ผศ.ดร.เภสัชกร กล่าว

 

 

                 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตจะเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์ผ่านคลินิกเอกชน ได้แก่ กรุงเทพแพทย์แผนบูรณาการสหคลินิก (เวชกรรมและการแพทย์แผนไทยประยุกต์) (Bangkok Integrative Medicine, BIM) โทร. 0-2115-6619 และ 097-1817151 และ เอ็มดับบลิวสหคลินิก โทร. 0-2276-5074-76 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-6000 ต่อ 1503 Email : Medcanrsu@gmail.com

                 สรรพคุณ

                 ตามคำสั่งของแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน

                 ช่วยให้นอนหลับ

                 ช่วยให้เจริญอาหาร

                 ไมเกรน

                 บรรเทาอาการปวดเรื้อรัง

                 บรรเทาอาการสั่นจากโรคพาร์กินสัน

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ