ม.รังสิต จับมือ สสส. เปลี่ยนที่ดินรกร้างสู่การสร้างอาชีพและรายได้

22 Apr 2021

          มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สู้ภัยโควิด สร้างเศรษฐกิจครัวเรือน พัฒนาที่ดินรกร้างสู่การสร้างอาชีพและรายได้ในรูปแบบใหม่

 

 

          ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ทำให้บัณฑิตใหม่มีโอกาสตกงานมากขึ้น เนื่องจากอัตราการจ้างงานและธุรกิจในระบบเศรษฐกิจปิดตัวลงจำนวนมาก การติดอาวุธให้บัณฑิตหรือนักศึกษาที่กำลังจะจบให้มีความสามารถในการสร้างอาชีพและรายได้ตามแนววิถีใหม่บนเศรษฐกิจฐานราก น่าจะช่วยให้บัณฑิตและนักศึกษามีทางเลือกและโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองในอนาคต

 

 

          ผศ.ดร.นเรฏฐ์ กล่าวถึงที่ดินว่างเปล่ารกร้างในเมืองเอกที่มีจำนวนมากกว่า 100 ไร่ ไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ แต่ยังทำให้เกิดปัญหาบางประการให้กับคนในชุมชนเมืองเอกและคนที่ใช้เส้นทางผ่านไปมา  เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษจำนวนมาก เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ เป็นแหล่งซ่อนตัวของยาเสพติด รวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากโจรผู้ร้ายที่เข้ามาใช้พื้นที่ นอกจากนี้ เจ้าของที่ดินรกร้างดังกล่าวจะต้องเสียภาษีที่ดินจำนวนมากในการครอบครอง

 

 

          “โครงการพลิกโฉมหลักหก ร่วมกับ สสส. จึงมีแนวคิดที่จะนำที่ดินรกร้างดังกล่าวมาเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ เพื่อการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับนักศึกษาและชุมชนหลักหก โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินดังกล่าวจำนวนมาก ในการปรับปรุงพื้นที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ด้วยการส่งแรงงานและเครื่องจักรในการปรับปรุงพื้นที่รกร้างให้พร้อมสำหรับการทำเกษตร นอกจากนี้ ในเชิงวิชาการได้รับความร่วมมือจาก คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต ในการทำโครงการ 6 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการสวนผักในเมืองเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 2) โครงการไม้ดอกไม้ประดับเพื่อชุมชน 3) โครงการผลิตต้นกล้าผักเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 4) โครงการผลิตต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 5) โครงการเพาะเห็ดอินทรีย์ต้นทุนต่ำ และ 6) โครงการพลังผักจิ๋วเพื่อสร้างธุรกิจและรายได้ในชุมชน เป็นต้น เพื่อนำร่องสร้างอาชีพและรายได้ให้กับนักศึกษาและคนในชุมชนหลักหกด้วยการพัฒนาจากที่ดินรกร้างในเมืองเอก” รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเสริม

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ