เปิดวาร์ป 5 หนุ่มสุดเฟียซสายธุรกิจ กับมุมมองเด็กบริหาร ม.รังสิต ที่ไม่เหมือนใคร

18 May 2024

แตกต่างที่ไม่แตกแยก การยอมรับในข้อจำกัดของตัวเอง และเปิดใจกว้างยอมรับความต่างของคนอื่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่า วันนี้จะพาไปส่องมุมมองเด็กบริหารธุรกิจ ม.รังสิต ที่ไม่เหมือนใคร กับแก๊งค์เพื่อนสายบริหาร นักศึกษาเฟรชชี่สุดเฟียซ 5 หนุ่ม 5 สไตล์ ความแตกต่างที่ลงตัว

 

 

    พอร์ช - อรรดนนท์ อึ่งแดง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กล่าวว่า จบม.ปลายจากโรงเรียนตากสิน จ.ระยอง สายการเรียนไทย-สังคม ทุนโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องทำให้มีโอกาสได้ศึกษาที่ คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต ทุนที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนกิจกรรมดี มีความสามารถ ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ทางบ้านทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก อยากนำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้เติบโต ต้องพัฒนาตัวเองเสมอ เคยกังวลการชีวิตในมหาวิทยาลัยเอกชน สภาพแวดล้อมที่ค่านิยมสูงจะทำให้อึดอัดไหม กลับกันเมื่อได้เรียนรู้พบปะกับเพื่อน อาจารย์ ทุกคนอบอุ่นเหมือนครอบครัว ส่วนตัวเป็นคนสายชิว แบ่งเวลาเรียนกับเล่นได้อย่างสมดุล สร้างความผ่อนคลายให้กับชีวิต

     พอร์ช เล่ามุมมองในการเรียนให้ฟังว่า การกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน ช่วยให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขาต้องทำอะไรและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ การบริหารจัดการที่ดีจึงอาศัยทักษะการเป็นผู้นำ ที่สามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้ การรู้ขอบเขตหน้าที่การทำงานช่วยให้งานบรรลุเป้าหมายเร็วขึ้น

 

 

     เจเจ - วรธันย์ แจ่มจันทรา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กล่าวว่า จบม.ปลายสายการเรียน ศิลป์-คำนวณ การทำธุรกิจเป็นความชอบส่วนตัวทำให้ตัดสินใจได้ว่าอยากศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ เลือกสาขาจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มองว่าในธุรกิจส่วนใหญ่จะมีโลจิสติกเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ สาขานี้จะสามารถนำไปต่อยอดได้อีก การซื้อขายเป็นเรื่องที่สนุกและน่าสนใจ เบื้องหลังที่ไม่ใช่แค่การซื้อมาขายไป ยังเป็นเรื่องของการติดต่อเจรจา ข้อตกลงสัญญา รวมถึงข้อกฎหมายที่ต้องเรียนรู้ ม.รังสิต ให้สังคมที่ดีกับเรา เพื่อน อาจารย์ที่ดี ทำให้ปรับตัวได้เร็ว

    เจเจ เล่ามุมมองในการเรียนให้ฟังว่า การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ คือการสื่อสารที่ชัดเจนและโปร่งใส เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารที่ดี ช่วยให้ทุกคนในทีมเข้าใจเป้าหมายและความคาดหวัง เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จขึ้นได้ การทำงานร่วมกับเพื่อนก็ต้องอาศัยการสื่อสารกันอยู่เสมอ

 

 

    คริส - คริษฐ์ พิบูลธรรม ชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กล่าวว่า จบม.ปลายสายศิลป์ - คำนวณ ตั้งใจอยากเรียนต่อสายบริหาร อาจารย์แนะแนวแนะนำ ม.รังสิต ในเรื่องของหลักสูตรที่พร้อม มีสาขาให้เลือกหลากหลาย อีกทั้งสภาพแวดล้อมที่ดี ศึกษาข้อมูลและตัดสินใจเลือกที่นี่ ปัจจุบันดีใจที่เลือกเส้นทางนี้ ความเป็นจริงไม่น่ากลัวแบบที่คิด สังคมเพื่อนที่ดี หลักสูตรที่ครบ ได้เรียนรู้ความหมายของโลจิสติกตั้งแต่ต้น การนำเข้าส่งออกอย่างไร เนื้อหาที่ไม่คุ้นเคยมีอาจารย์ที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด

    คริส เล่ามุมมองในการเรียนให้ฟังว่า การบริหารที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ เพื่อรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด ไม่ว่าจะมาในรูปแบบของรูปธรรมหรือนามธรรม ยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตที่หลากหลาย การเรียนรู้และปรับตัวได้เร็วจะทำให้การทำงานง่ายขึ้น รวมถึงการใช้ชีวิตด้วย”

 

 

    พี - พีรพัฒน์ ล้ำเมธี นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 โลจิสติกส์และซัพพลายเชน กล่าวว่า จบม.ปลายสายวิทย์ - คณิต ยังค้นหาตัวเองไม่เจอ ไม่รู้ว่าต้องเลือกสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ใช่ ไตร่ตรองและตัดสินใจเลือกคณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต ความชอบในธุรกิจทำให้เลือกเดินเส้นทางนี้ การนำเข้าและส่งออกสินค้ากลายเป็นเรื่องน่าสนใจโดยปริยาย มองภาพอนาคตชัดขึ้น การก้าวสู่อีกช่วงของการศึกษาเกิดความแตกต่างที่ชัดเจน ความอิสระที่มี ได้มาพร้อมความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ต้องปรับตัวให้เร็ว หลักสูตรการเรียน อุปกรณ์ รวมถึงสังคมเพื่อนและอาจารย์ ทำให้เราสนุกและมีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัย

    พี เล่ามุมมองในการเรียนให้ฟังว่า การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นคุณสมบัติที่ดีของการเป็นผู้บริหาร ในยุคที่เทคโนโลยี เศรษฐกิจ หรือสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต้องอาศัยการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับแนวโน้มและเทคโนโลยีใหม่ ๆ"

 

 

    บอส - ธีรพล จตุรภัทรศิริ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ กล่าวว่า จบม.ปลายสายการเรียนวิทย์-คณิต เป็นความตั้งใจตั้งแต่มัธยมต้อนที่อยากเรียนรู้ในเรื่องของตัวเลขการคำนวณ เมื่อเตรียมตัวเข้าสู้มหาวิทยาลัย มองภาพชัดขึ้นว่าชอบศึกษาเกี่ยวกับ ธุรกิจค้าขาย การเงินการลงทุน ปรึกษาพ่อแม่และตัดสินใจเข้าเรียนที่ คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต ในปัจจุบันการค้าขายภายในประเทศเยอะมาก อยากให้สินค้าไทยได้ถูกส่งออกต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนไทยมากขึ้น หลายคนกลัวเรื่องของภาษา เชื่อว่าสามารถฝึกฝนกันได้ มงรังสิต มีการปูพื้นฐานให้ก่อนเรียน อาจารย์ เพื่อน ๆ คอยให้การช่วยเหลือ ไม่เก่งคณิต ไม่เก่งภาษา ก็สามารถเรียนได้

    บอส เล่ามุมมองในการเรียนให้ฟังว่า การทำงานเป็นทีม คือการทำงานร่วมกันมากกว่า 1 คนขึ้นไป ช่วยให้บุคคลที่มีความสามารถและมุมมองที่หลากหลายมารวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหา ต่อยอดให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน เป็นคุณสมบัติหนึ่งของการบริหารที่ดี เข้าใจ รับฟัง จึงสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ราบรื่น”

 

 

    การเรียนรู้และปรับตัวเป็นสิ่งที่ทำให้เราใช้ชีวิตต่อไปในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ เป็นกำลังใจให้กับน้อง ๆ มัธยมปลาย ที่กำลังก้าวสู่ช่วงของมหาวิทยาลัยอีกหนึ่งการเริ่มต้นที่น่าตื่นเต้น เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ สำหรับใครที่สนใจบริหารธุรกิจ ม.รังสิต สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://rbs.rsu.ac.th

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ