นศ.บัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต คว้าทุนโครงการ Jane M. Klausman WOMEN IN BUSINESS SCHOLARSHIP (JMK) 2023

28 Mar 2024

นศ.บัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต คว้าทุนโครงการ Jane M. Klausman WOMEN IN BUSINESS SCHOLARSHIP (JMK) ที่มอบทุนสนับสนุนให้กับผู้หญิงเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านการจัดการธุรกิจ โดยคัดเลือกภายใต้หน่วยงานของสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 5

 

 

นางสาวอภิญญา สุขผิวสัง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบัญชี (FACULTY OF ACCOUNTANCY) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

 

นางสาวอภิญญา สุขผิวสังข์  กล่าวว่า ทุนที่ได้รับเป็นทุนระดับสโมสร จะมีเพียง 1 ตัวแทนต่อ 1 สโมสรเท่านั้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Jane M. Klausman WOMEN IN BUSINESS SCHOLARSHIP (JMK) ที่จะคอยมอบทุน ให้กับผู้หญิงที่ศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน  การจัดการธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ  การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือผู้ประกอบการ ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชน ตนรู้สึกดีใจ ที่ทางสโมสรเล็งเห็นถึงความตั้งใจ ในการนำเสนอความสำคัญของวิชาชีพที่กำลังศึกษา และเป็นเกียรติอย่างมาก ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ JMK ตอนที่ได้เห็นว่ามีประกาศคัดเลือกทุน รู้สึกว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจ และมีประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ อีกทั้งยังเห็นว่า วิชาชีพบัญชีของเราสามารถตอบโจทย์ในการช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศในเบื้องต้นได้ ยิ่งทำให้เราอยากใช้ความสามารถในการได้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อ จึงอยากนำเสนอทุกคนให้ได้เห็นถึงความสำคัญในวิชาชีพบัญชีมากยิ่งขึ้น และยังประทับใจที่โครงการนี้สามารถให้เราต่อยอดธุรกิจหรืออาชีพในอนาคตเพื่อช่วยเหลือสังคม

 

        "สุดท้ายนี้ อยากขอบคุณทางสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 5 ที่คัดเลือกให้ได้รับทุนในโครงการ Jane M. Klausman WOMEN IN BUSINESS SCHOLARSHIP (JMK)  และขอบคุณอาจารย์คณะบัญชี ม.รังสิตทุกท่าน ที่ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษา มอบโอกาสดี ๆ ในครั้งนี้ให้"

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ