“ทัพนักกีฬาปัญญาชนไทย” พร้อมสู้ศึกกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 30 ณ เมืองนาโปลี

18 Jun 2019

ศาตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน มหาวิทยาลัยรังสิต และนางอรสา ภาววิมล ผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นประธานประชุมชี้แจงและแถลงข่าวการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 30 เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

 

ศาตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หรือ กกมท. ในฐานะประเทศสมาชิกของสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยโลกได้จัดส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกครั้ง โดยปีนี้ เป็นการแข่งขัน ครั้งที่ 30 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 -14 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองนาโปลี สาธารณรัฐอิตาลี ทาง กกมท. ได้พิจารณาจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟันดาบ ยูโด เทควันโด เทนนิส ยิงปืนและเป้าบิน และวอลเลย์บอล (หญิง) มีนักกีฬา เช่น นายสุทธิศักดิ์ สิงห์ขรณ์ นักกีฬากรีฑา เหรียญเงิน กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ที่กรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย นางสาวปริญา เฉื่อยมะเริง นักกีฬาเขย่งก้าวกระโดดเหรียญเงิน กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ชนิดกีฬาเทควันโด นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ และนางสาวพรรณนภา หาญสุจินต์ แชมป์โลกจากการแข่งขันรายการเทควันโดชิงแชมป์โลก ที่เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เป็นต้น

 

 


ประธาน กกมท. กล่าวต่อว่า การเข้าร่วมครั้งนี้ ทาง กกมท. พิจารณาจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 65 คนและเจ้าหน้าที่ จำนวน 59 คน โดยกลุ่มแรกจะเริ่มเดินทางในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 21.45 น. โดยเที่ยวบินของสายการบินตุรกีเที่ยวบินที่ TK 65 และคาดหวังว่า ประเทศไทยจะคว้าเหรียญอย่างน้อย 2 เหรียญทอง จากการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้

 


ด้าน ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยรังสิต ผมมีความยินดีและขอบคุณเป็นอย่างมากที่คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความไว้วางใจมหาวิทยาลัยรังสิตอีกครั้ง ในการเป็นผู้ร่วมสนับสนุนในกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและการจัดส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิตพร้อมสนับสนุนทุกกิจกรรมทางด้านการกีฬา หรือกิจกรรมด้านกิจกรรมนักศึกษา หรือกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ กิจกรรมด้านวิชาการ การวิจัย ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยจะมอบหมาย

 


นางอรสา ภาววิมล ผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 16,554,495.- บาท (สิบหกล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) เป็นงบประมาณในก ารเตรียมความพร้อม จำนวน 2,647,765.- บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) และงบประมาณในการจัดส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 13,906,730.- บาท (สิบสามล้านเก้าแสนหกพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) และได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรังสิต ในการเป็นผู้ดูแลจัดการงบประมาณดังกล่าว ให้ถูกต้องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 


นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้อำนวยการบริหารอาวุโสด้านการจัดการบริหารกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ทำงานด้านการสื่อสาร โดยมีโครงข่ายเชื่อมต่อทั่วทั้งประเทศและในต่างประเทศมีผู้ถือหุ้นเป็นระดับใหญ่ที่สุดของโลก มีประชากรที่ใช้งานมากเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีรายได้เป็นอันดับ 2 ของโลก โดยมี 468 ผู้ให้บริการทั่วโลก โดยเราเชื่อมั่นว่ากีฬาทำให้แข็งแรงและมีจิตใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย และกีฬาทำให้คนไทยสามารถก้าวไปสู่เวทีโลก เพื่อสร้างความสัมพันธ์และชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ดังนั้นเมื่อมีโอกาสทรูก็จะสนับสนุนวงการกีฬา โดยในครั้งนี้ กลุ่มทรูได้สนับสนุนซิมโทรศัพท์ จำนวน 130 ซิม ให้กับนักกีฬา บุคลากร และสื่อมวลชน เพื่อใช้ในการสื่อสารต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้นักข่าวใช้ในการส่งข่าวสารที่สำคัญต่างๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน ให้คนไทยได้รับรู้ เพื่อร่วมกันส่งแรงเชียร์แรงใจ ให้กับนักกีฬาไทยได้มีกำลังใจในการแข่งขันบนเวทีโลก

 

นางสาวพรรณิดา ซาวคำเขตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กีล่า สปอร์ต จำกัด กล่าวว่า บริษัท กีล่า สปอร์ต จำกัดพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากีฬาในระดับอุดมศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป โดยให้มีเครื่องแต่งกายที่สวยงามแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยผ่านเครื่องแต่งกายให้หลายๆ ประเทศได้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่สวยงามของประเทศไทย

 

 

 


 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ