เรียนหลักสูตรแพทย์ผิวหนัง ป.โท ที่ม.รังสิต ตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) แห่งเดียวในไทย

12 Feb 2021

            มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันโรคผิวหนัง เปิดสอนแพทย์ผิวหนังระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) แห่งเดียวในประเทศไทย

 

 

            แพทย์หญิงประณีต สัจจเจริญพงษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันโรคผิวหนัง ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสร้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ ที่มีคุณภาพและคุณธรรม รวมถึงสร้างแพทย์ผิวหนังที่สามารถบูรณาการความคิด เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงได้ริเริ่มโครงการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต-สถาบันโรคผิวหนังขึ้น เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อให้มหาวิทยาลัยรังสิตมีความพร้อมในทุกๆ ด้านในการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

 

            “หลักสูตรตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ของเราจะเป็นเฉพาะของทางการแพทย์ จุดเด่นคือในมหาวิทยาลัยอื่นๆ จะมีหลักสูตรปริญญาโทที่คล้ายกัน แต่ของเราจะต่างกันตรงที่เราจะมีในเรื่องของตจศัลยศาสตร์ หรือเกี่ยวกับเรื่องของเลเซอร์ ความงามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และยังมีการให้โอกาสกับนักศึกษาที่จะได้มีการปฏิบัติจริงกับคนไข้

 

 

 

            สำหรับคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเรียนหลักสูตรนี้คือต้องจบแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับการเพิ่มพูนทักษะจากแพทยสภามาแล้ว 1 ปี ซึ่งหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรนานาชาติ เนื่องจากต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้ที่สมัครจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ยกเว้นนักศึกษาต่างชาติที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือนักศึกษาไทยที่จบหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ความรู้ภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งทำให้นักศึกษาของเรามีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษได้ดี สามารถที่จะไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศได้ด้วยความมั่นใจ รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานทางด้านโรคผิวหนังมาพอสมควร โดยสถานที่เรียนส่วนใหญ่นั้นจะเรียนที่สถาบันโรคผิวหนัง แต่จะมีบางวิชาที่เรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิต” ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ กล่าว

 

 

            ด้านนายแพทย์เกียรติศักดิ์ สันติภาษ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 ในหลักสูตรปริญญาโทดังกล่าว โดยเหตุผลที่เลือกเรียนทางด้านนี้เนื่องจากส่วนตัวเรียนจบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต รุ่นที่ 22 มีความผูกพันกับที่นี่มาก่อน ทำให้มีความเชื่อมั่น ทางมหาวิทยาลัยให้ประสบการณ์และเปิดโอกาสกับเราอย่างมาก และก็ยังมีคอร์สที่เราสนใจด้านตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ด้วยครับ

 

 

            “การเรียนทางด้านนี้ต้องมีความชอบก่อน ถ้าเราชอบแล้วเราก็จะพยายามศึกษาให้มากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าจะมีความยากในตัวเองระดับหนึ่ง เพราะว่าโรคอาจจะเป็นตัวโรคที่แยกจากที่เราเคยเรียนมาในสมัยที่เป็นนักศึกษาแพทย์ทั่วไป ส่วนตัวมีเป้าหมายที่อยากจะทำงานทางด้านผิวหนังครับ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจโรคทั่วไปของทางด้านผิวหนังหรือความงาม แต่ถ้าเป็นไปได้หรือมีโอกาสอยากจะไปเรียนต่อปริญญาเอกในต่างประเทศ เพราะว่าทางสถาบันโรคผิวหนังก็จะมีทุนให้ไปเรียนต่อด้วยครับ

 

 

            สำหรับการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้ามาเรียนก่อนอื่นเลยต้องดูว่าเรามีความชอบทางด้านตจวิทยาหรือตจศัลยศาสตร์ไหม เพราะถ้ามีความชอบแล้วส่วนใหญ่ก็ไปตามสบายครับ ขึ้นอยู่กับความอยากรู้อยากเรียนของเรา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถมาสมัครได้เพราะคอร์สนี้เป็นคอร์สที่เป็นหลักสูตร 2 ปี แต่เป็นคอร์สที่มีทั้งตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ ซึ่งเป็นที่เดียวในประเทศไทยตอนนี้ครับ” นายแพทย์เกียรติศักดิ์ กล่าวเสริม

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ