ม.รังสิต จับมือ สสอท. เครือข่ายนิเทศศาสตร์ สร้างอาสาสมัครแกนนำ นศ. พัฒนากิจกรรมร่วมกัน

13 Mar 2019

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ เครือข่ายสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เครือข่ายนิเทศศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างกิจกรรมและการผลิตสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักศึกษา” หัวข้อ “เรียนรู้รัก... รู้จักปลอดภัย” มุ่งสร้างอาสาสมัครแกนนำนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่าย พัฒนากิจกรรมร่วมกัน

  


องศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ร่วมกับเครือข่ายสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เครือข่ายนิเทศศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างกิจกรรมและการผลิตสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักศึกษา” หัวข้อ “เรียนรู้รัก... รู้จักปลอดภัย” เพื่อสร้างกิจกรรมที่จะพัฒนาแนวทางในการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมสำหรับนักศึกษา และการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศแก่นักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างอาสาสมัครแกนนำนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้มีการพัฒนากิจกรรมร่วมกัน

 

 

 


“สำหรับโครงการ ”เรียนรู้รัก รู้จักปลอดภัย” นั้น อยากจะฝากไว้ 4 ส. คือ 1. สำคัญ 2. สายสัมพันธ์ 3. สติ 4. สุขภาวะ วัตถุประสงค์คำเดียวที่ง่ายที่สุดคือ การใช้สติ ถ้าเรามีสติ นั่นหมายความว่าเรารู้จักปลอดภัย และเมื่อไรก็ตามที่เรารู้จักปลอดภัย นั่นหมายความว่าเรามีสติสัมปชัญญะ ซึ่งนำมาสู่คำว่าสุขภาวะ เชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่กระตุ้นแกนนำนักศึกษาทั้ง 7 สถาบัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการขยายผล มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และขณะเดียวกันสามารถที่จะร่วมกันทำกิจกรรม ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้ อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่เป็นปัญหาของการฆ่าตัวตายในช่วงเวลานี้

  

 

 

นั่นคือสิ่งที่ทางโครงการ “เรียนรู้รัก รู้จักปลอดภัย” มีความปรารถนาที่จะเห็นการขยายผลในการทำกิจกรรมอื่นๆ ตามมา และหากนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพร้อมและมีศักยภาพในการที่จะพัฒนากิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสโมสรนักศึกษา หรือในเรื่องของเครือข่ายที่จะสร้างขึ้น ซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องสังกัดสโมสรนักศึกษา ก็จะมีคำแนะนำแหล่งทุนที่สามารถสนับสนุนกิจกรรมในส่วนนี้อีกทางหนึ่ง” รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ