ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ประกาศกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปี 2554

เนื่องจากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2554 ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 และกำหนดให้บัณฑิตที่มีความประสงค์จะเข้าพิธีประสาทปริญญาดำเนินการดังต่อไปนี้
เนื่องจากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2554 ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 และกำหนดให้บัณฑิตที่มีความประสงค์จะเข้าพิธีประสาทปริญญาดำเนินการดังต่อไปนี้
           
            1) ให้บัณฑิตติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตภายในวันจันทร์ที่ 13 - วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://registrar.rsu.ac.th/egraduate/ ด้วย username และ password ชุดเดียวกับ intranet
            2) หลังจากเข้าระบบแล้วนักศึกษาจะต้องกรอกแบบสอบถามและกดบันทึกแบบสอบถามก่อน จึงจะเข้าสู่หน้าการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
            3) เมื่อเข้าสู่หน้าการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและบันทึกข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านธนาคาร (จำนวน 1,520 บาท ประกอบด้วย ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 500 บาท ค่าปริญญาบัตร 500 บาท  ค่าหนังสือบัณฑิต 500 บาท และค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร 20 บาท หรือเลือกชำระ 1,600 บาท กรณีให้จัดส่งหนังสือบัณฑิตทางไปรษณีย์)
            4) พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารแล้วนำใบแจ้งการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงเทพฯหรือธนาคารไทยพาณิชย์ ตามที่ระบุในใบแจ้งชำระเงินภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2555
            5) เมื่อได้ชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง email ยืนยันการชำระเงินถึงนักศึกษาหลังจากวันชำระเงินไปแล้ว 1 วันทำการ หรือ สามารถเข้าไปดูการยืนยันผลการชำระเงินจากรายงานที่ http://registrar.rsu.ac.th/egraduate/

ทั้งนี้ บัณฑิตสามารถติดตามข่าวสารและกำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับพิธีประสาทปริญญาปี 2554 ได้จาก www.rsu.ac.th http://intranet.rsu.ac.th/ http://registrar.rsu.ac.th/egraduate/   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5550 หรือ 5551


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA