ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ข่าวสารมหาวิทยาลัย


ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า “RSU Airlines” นวัตกรรมการศึกษาสายการบินเพื่อการเรียนรู้

“ถึงเวลาแล้วที่เราจะปล่อยนกอินทรีทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ให้บินไปไกลสุดขอบฟ้า เพื่อเป้าหมายและความสำเร็จร่วมกัน”


         “ถึงเวลาแล้วที่เราจะปล่อยนกอินทรีทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ให้บินไปไกลสุดขอบฟ้า เพื่อเป้าหมายและความสำเร็จร่วมกัน”

         จากคำกล่าวนี้ของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งได้ประกาศแนวนโยบายแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย มุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษาเป็นขุมพลังปัญญาแห่งชาติ และก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษาคือ นวัตกรรม โดยหลังจากมีแนวคิดเพื่อเปิดโลกกว้างทางการศึกษา
         อาจารย์เสรี วังส์ไพจิตร คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า เส้นทางบินดอนเมือง-เชียงใหม่ และ เชียงใหม่-ดอนเมือง ทางมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้บริษัทจำลอง RSU Horizon Travel เข้ามาร่วมดำเนินการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบิน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินทางของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งขณะนี้ มีจำนวน 6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทำการบินในวันพุธ ศุกร์ และอาทิตย์ เที่ยวบินวันพุธและอาทิตย์ ออกจากดอนเมือง เวลา 18.20 น. กลับจากเชียงใหม่เวลา 21.00 น. ส่วนเที่ยวบินวันศุกร์ออกจากดอนเมืองเวลา 16.00 น. เที่ยวกลับเวลา 18.00 น. คาดว่าเที่ยวบินดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ในการสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษา และนักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาดูงาน และปฏิบัติงานจริงในบริการส่วนต่างๆ ของสายการบินได้ ซึ่งในส่วนของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สามารถบินได้ในราคาพิเศษ
         “ในส่วนของการศึกษานั้น การเปิดสายการบินดังกล่าว เป็นการต่อยอดการศึกษาและเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา โดยนอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้ปฏิบัติงานจริงบนเครื่องบินหรือการปฏิบัติงานในภาคพื้นสนามได้แล้ว ยังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศได้ด้วย โดยทางวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ จะจัดโปรแกรมการเดินทางไปศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษา และในอนาคตเมื่อสายการบินพร้อมทำการบินระหว่างประเทศแล้ว จะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนศึกษาวัฒนธรรมระหว่างชาติ ซึ่งในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยรังสิตได้ประสานงานไปยังสถาบันการศึกษาในประเทศจีนหลายแห่งเพื่อความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต นอกจากนี้ สายการบิน RSU Airlines จะสามารถเป็นประโยชน์กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในประเทศไทยหรือต่างชาติที่ประสงค์จะส่งนักศึกษามาฝึกงาน หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ด้วยความหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ RSU Airlines เป็นที่รู้จัก ประทับใจ น่าเชื่อถือ ทั้งในแง่คุณภาพ ราคา การบริการ และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทุกคน” คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ กล่าวเพิ่มเติม
         สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและสำรองที่นั่งในการเดินทางไปกับ “RSU Airlines” เส้นทางบิน  ดอนเมือง-เชียงใหม่ และเชียงใหม่-ดอนเมือง ด้วยเครื่องบิน Airbus A320 และ A321 จำนวน 6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ในวันพุธ ศุกร์ และอาทิตย์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.rtravelthailand.com


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA