ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี (ยื่น GPA.) ตั้งเเต่บัดนี้ - 16 ส.ค 2567 ภาคการศึกษา 1/2567
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน 1/2567 ตั้งเเต่บัดนี้ - 16 ส.ค 2567


ทันตะฯ ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษา รอบ Admission และ กสพท. ประจำปีการศึกษา 2567
ทันตะฯ ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษา รอบ Admission และ กสพท. ประจำปีการศึกษา 2567


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รอบที่ 6 ปีการศึกษา 2567
ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567


ประกาศรายชื่อสอบผ่านเข้าศึกษาวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2567แพทย์ ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษา รอบมรส.2 ประจำปีการศึกษา 2567
แพทย์ ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษา รอบมรส.2 ประจำปีการศึกษา 2567


ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2567 (หลักสูตร 4 ปี)
สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินการรายงานตัวทางออนไลน์ที่ กล่องข้อความเพจ facebook : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) (หลักสูตร 2.5 ปี) รอบที่ 5 ปีการศึก...
ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2567
ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567


ทันตะฯ ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษา รอบมรส.2 ประจำปีการศึกษา 2567
ทันตะฯ ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษา รอบมรส.2 ประจำปีการศึกษา 2567


ม.รังสิต จัดงานประชุมบุคลากร ประจำปี 2567
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมงานประชุมบุคลากร ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.30 น. ณ อาคารนันทนาการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยรังสิต

12345678910...