ม.รังสิต เปิดรับสมัครสอบแพทย์,ทันตะฯ (สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ) รอบที่1 ตั้งเเต่ 1 ต.ค. 64 - 7 ม.ค. 65 ปีการศึกษา S/2565
กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์(สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ) รอบที่ 1 : ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน S/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 7 ม.ค. 65

 

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา S/2565

(สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา วิทยาลัยเเพทยศาสตร์ เเละวิทยาลัยทันตเเพทยศาสตร์ รอบที่ 1)

สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ

ตั้งเเต่ 1 ต.ค. 2564 เวลา 10.00 น. ถึง 7 ม.ค. 2565 เวลา 16.30 น. 

 

yes สมัครเรียนคลิกที่นี่   ------------->      

 

yes  สำคัญ!! ผู้สมัครโปรดดาวน์โหลดเอกสารต่อไปนี้ เพื่อศึกษาขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเเละเงื่อนไขอื่น ๆ โดยละเอียด

  • คู่มือสรุปการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา แพทย์ เเละทันตะ  รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่ (ข้อมูล ณ วันที่  8 ต.ค. 65 เวลา 12.00 น.)

  • คู่มือรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 เวลา 12.00 น.)

  • ประมาณการค่าใช้จ่ายแรกเข้าศึกษาและตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

  • ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต หากนักศึกษาได้ทำการลงทะเบียนชำระค่าเทอมแล้วไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ อ่านประกาศฯฉบับเต็ม

 

yes สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบ มีดังนี้

 

 

yes รายวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)

หมายเหตุ : ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ จะได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน !!

 

 

yes อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

 

  •  ผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียง 1 สาขาวิชา โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท 

yes ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายธรรมเนียมเเรกเข้า เเละตลอดหลักสูตร

 

 

yes ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยทันตแพทย์ สำหรับผู้สมัครที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ

 

 

 

enlightenedม.รังสิต เปิดรับสมัครสอบแพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ รอบที่ 1 คลิกที่นี่

enlightenedม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี (ยื่น GPA.) คลิกที่นี่

 

 

yes ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่

  • งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ฝ่ายเเนะเเนวเเละรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร : (02)791-5500
  • Official Line : @rsu.rangsit คลิกที่นี่