TCAS66 ม.รังสิต รับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS รอบ 3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยรังสิต รับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS รอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยรังสิต รับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS รอบ 3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2566

 

 

กำหนดการรายงานตัวคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
TCAS65 รอบที่ 3(ระบบ Admission)  

ผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบ TCAS ทุกท่านโปรดอ่านขั้นตอนการรายงานตัวตามคณะสาขา ของตนเองตามตารางด้านล่างนี้

 

ขั้นตอนการรายงานตัว

 1. ผู้ผ่านการคัดเลือก ตรวจสอบกำหนดการรายงานตัว/สอบสัมภาษณ์ ได้ที่นี่ (ตารางกำหนดการรายงานตัว/สัมภาษณ์)
  1. คณะที่มีกำหนดการสัมภาษณ์ หรือ ส่งเอกสารตรวจร่างกายเพิ่มเติม ให้ดำเนินการตามกำหนดของคณะให้แล้วเสร็จในวันที่ระบุ ทั้งนี้กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียน และรายงานตัวเข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด
  2. คณะที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านคัดเลือก รายงานตัวชำระเงินลงทะเบียนด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-15.00น.และดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้
   1. นำบัตรประชาชน ติดต่อ รายงานตัว วันที่ 29-31พ.ค.66 ณ อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1 เวลา 09.00 - 15.00 น
   2. รับแผนการเรียนสำหรับลงทะเบียนชำระค่าเทอม
   3. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เคาน์เตอร์การเงิน
   4. รับเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษา และการทำบัตรนักศึกษา

 

 

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร.02-7915500 
Official Line ID : @rsu.rangsit 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------