ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย RSU Photo Contest 2023
ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย RSU Photo Contest 2023

     

     ตามที่ได้มีการจัดโครงการประกวดภาพถ่าย RSU Photo Contest 2023 บัดนี้ การประกวดได้เป็นที่สิ้นสุด โดยมีผลรางวัลการประกวด ดังนี้

 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 3,500 บาท  สหรัถ สอดเสน  วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 2,500 บาท ธนภูมิ พานิชอัตรา  วิทยาลัยการออกแบบ

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   ปัณณทัต อารักษ์วทนะ    วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   กอบกฤต ธิติธนวรรษ       วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   Lin Htet Naing   Institute of Diplomacy and International Studies

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   กฤษณพงษ์ เขียวคำฟู      วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   กฤษณพงษ์ เขียวคำฟู      วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   กฤษณพงษ์ เขียวคำฟู      วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   ศรัณยา ศิริเวชพงศ์กุล      วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   ศรัณยา ศิริเวชพงศ์กุล      วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   Sininat Junhom  คณะทัศนมาตรศาสตร์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   Sininat Junhom  คณะทัศนมาตรศาสตร์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   เบญจวรรณ ฤกษ์อินทรอารีย์        วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   เบญจวรรณ ฤกษ์อินทรอารีย์        วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   Najjamey Wongsan        วิทยาลัยออกแบบ

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   Najjamey Wongsan        วิทยาลัยออกแบบ

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   อุทุมพร ทองมาก วิทยาลัยออกแบบ

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   Mathasit Kanjanahirankit วิทยาลัยออกแบบ

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   Ye Min Khant    RIC (ICT)

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   สรศักดิ์ สาทประภา         วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัล

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท   เขมภร ผลห้า     นิติศาสตร์

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท ปริญญ์ ทุมสท้าน        วิทยาลัยการออกแบบ

- รางวัลป๊อบปูลาร์โหวต เงินรางวัล 2,000 บาท  Sininat Junhom ทัศนมาตรศาสตร์

     

     ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับรางวัลได้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยรังสิต สอบถามโทร. 08-1368-7396