ประกาศจากศูนย์บริการวัคซีน RSU COVID-19 ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดบริการเพิ่มเติม 'วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มสาม'


ประกาศจากศูนย์บริการวัคซีน RSU COVID-19

ศูนย์วัคซีนฯ ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดบริการเพิ่มเติม 'วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มสาม' ซึ่งเป็นปฏิบัติการเฉพาะสำหรับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ครอบครัวบุคลากร และบุคคลผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. สำหรับคณาจารย์และบุคลากร ศูนย์วัคซีนฯ จะเปิดระบบให้จองในวันจันทร์ที่ 4 ต.ค. เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่ covid.rsu.ac.th/emp โดยผู้ประสงค์จะเข้ารับบริการสามารถเลือกวันรับวัคซีนได้ในวันที่ 9 หรือ 10 หรือ 16 หรือ 17 ต.ค. เวลา 14.00-15.00 น.
 2. สำหรับครอบครัวบุคลากร (พำนักอยู่ที่พักอาศัยเดียวกัน) ขอความกรุณาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน รวบรวมรายชื่อ และนำส่งรายชื่อดังกล่าวมายังสำนักงานบุคคลภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 ต.ค. โดยนัดวันรับวัคซีน วันที่ 23 ต.ค. เวลา 09.00-15.00 น.
 3. สำหรับกลุ่มร้านค้า และบริษัทที่มีผู้มาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอให้ส่งรายชื่อผ่าน สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม หรืออาร์เอสยูฮอไรซอน และนำส่งรายชื่อดังกล่าวมายังสำนักงานบุคคล ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 ต.ค. โดยนัดวันรับวัคซีน วันที่ 23 ต.ค. เวลา 09.00-15.00 น.
 4. สำหรับนักศึกษา สามารถใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประชาชนประกอบกับหลักฐานอื่นเพื่อยืนยันสถานะ (เช่น ใบลงทะเบียน หรือ เปิดตารางเรียนจากอินทราเน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ) โดยสามารถวอล์คอินเข้ารับบริการได้ในวันที่ 23 ต.ค. เวลา 09.00-15.00 น.

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
3 ตุลาคม 2564


Announcement from RSU COVID-19 Vaccination Service Center

COVID-19 Vaccine booster shots (Astrazeneca) are now available for RSU personnel as well as their families, students, and shops’ and companies’ staffs operating their duties at Rangsit University who completed two Sinovac shots. To receive the vaccine booster shots, please follow the instructions below:

 1. RSU personnel are required to register via covid.rsu.ac.th/emp which will be available on October 4th from 1 a.m. and choose to receive the vaccination service on October 9, 10, 16, or 17 at 2 – 3 p.m.
 2. RSU personnel’s family members who share the residences with the personnel are eligible for a COVID-19 vaccine booster shot. Colleges, faculties, and offices are required to submit a name list of the family members of the supervised personnel to the Personnel Office by October 14. RSU personnel’s family members shall be scheduled to receive the vaccination service on October 23, from 9 a.m. – 3 p.m.
 3. Staffs who work for shops and companies located in Rangsit University are eligible for a COVID-19 vaccine booster shot. Shops and companies are required to submit a name list of staffs working at the campus and wishing to receive the vaccination service to the Personnel Office by October 14. RSU personnel’s family members shall be scheduled to receive the vaccination service on October 23, from 9 a.m. – 3 p.m.
 4. RSU students having completed two Sinovac shots and wishing to receive a booster shot can receive the vaccination service directly (walk-in) at RSU COVID-19 Vaccination Service center on October 23, from 9 a.m. – 3 p.m., presenting the RSU student card. Unable to present RSU student cards, students can alternatively present their Thai national ID card together with other documents showing an active student status, e.g. an enrollment record copy or the current class schedule appearing on the Intranet (digital images are acceptable).

Corporate Communication Department
October 3, 2021


????????

????"?????????”?????????,???????????????????????????????????????????,????:

 1. ?????,?????? 10 ? 4 ???? ??13:00 ??? covid.rsu.ac.th/emp ?????????,????????????10?9??10??16??17???14:00-15:00?????
 2. ??????? (????????),???/???????,?? 10 ? 14 ???????????????,??????? 10 ? 23 ?9:00 - 15:00 ?
 3. ??????????????????,??????? RSU Horizon????,?? 10 ? 14 ???????????????,??????? 10 ? 23 ?9:00 - 15:00 ?
 4. ????,????????????????????????(????,??????????????????),?????10 ? 23 ?9:00 - 15:00?????? ?

???????
2021?10?3?