แนวทางการช่วยเหลือเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19
ขั้นตอนการแจ้งความจำนงส่วนลดค่าเล่าเรียน นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก

 

ขั้นตอนการแจ้งความจำนงส่วนลดค่าเล่าเรียน นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก

 

          - ผู้ที่ชำระค่าเล่าเรียนแล้ว วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถทำเรื่องขอคืนเงินหรือจะโอนเก็บไปใช้ในเทอม 2/64 ก็ได้ที่สำนักงานการเงิน https://finance.rsu.ac.th

 

          - ผู้ที่ยังไม่ชำระค่าเล่าเรียน วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถปริ้นสลิปที่ได้รับการอนุมัติสิทธิ์ส่วนลดค่าเล่าเรียนใบใหม่ไปชำระค่าเล่าเรียนได้

 

          - นักศึกษาต่างชาติ ได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 5,000 บาท

 

         - นักศึกษาทุน RSU Early Bird ได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 10,000 บาท

 

         - นักศึกษาทุน 50% ได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 5,000 บาท

 

         - ผู้ที่กู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สามารถใช้ส่วนลดค่าเล่าเรียน 10,000 บาทได้ ดังนี้

 

          กรณีที่ 1

          ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วและมีส่วนที่นักศึกษาจ่ายเองเกินจากกองทุนกู้ยืมเกินจำนวนเงิน 10,000 บาท ให้นักศึกษาทำเรื่องขอเงินคืนหรือจะโอนเก็บไปใช้ในเทอม 2/64 ก็ได้ที่  https://finance.rsu.ac.th

 

          ส่วนเกินที่นักศึกษาจ่ายเองไม่ถึง 10,000 บาท จะไม่สามารถคืนเป็นเงินโอนเข้าบัญชีได้ต้องเป็นเงินโอนเก็บไว้ลงทะเบียนในเทอม 2/64 เท่านั้น

 

          กรณีที่ 2

          สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสามารถใช้ส่วนลด 10,000 บาทได้เลย โดยระบบลงทะเบียนเรียนจะหักส่วนลดให้เลยโดยที่เหลือจะใช้เงินกองทุนกู้ยืมจ่ายได้ตามปกติ นักศึกษาจะเป็นหนี้เฉพาะที่ใช้เงินกองทุนกู้ยืมเท่านั้น

 

            ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/rsufinance