ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนความสามารถพิเศษด้านครีเอเตอร์ และศิลปิน ประจำปีการศึกษา 2567
สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 1-206 ชั้น 2 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ขอให้ผู้สอบสัมภาษณ์เข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนความสามารถพิเศษด้านครีเอเตอร์ และศิลปิน ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
1. สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 1-206 ชั้น 2 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ 
ขอให้ผู้สอบสัมภาษณ์เข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด
2. ผู้สอบสัมภาษณ์รายงานตัวก่อนเวลา 30 นาที
3. การแต่งกาย ชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2791-5585

ดาวน์โหลด : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์

 

ประกาศผลสอบ   วันที่ 3 พฤษภาคม 2567