ขอเชิญชาว ม.รังสิต ร่วมงานครบรอบ 84 ปี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำ งานครบรอบ 84 ปี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

     ขอเชิญชาวมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำ งานครบรอบ 84 ปี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารนันทนาการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

กำหนดการ ดังนี้

     - 09.00-10.00 น.         ลงทะเบียน

     - 10.00-10.30 น.         Good Practice Awards Presentation

     - 10.30-11.00 น.         สุนทรกถา โดย ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์

     - 11.00-11.15 น.         พิธีส่งมอบคฑาและธงมหาวิทยาลัยรังสิต

     - 11.15-11.45 น.         รับฟังวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์

     - 12.00 น.             เสร็จสิ้นการประชุม

 

     *หมายเหตุ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยขอความกรุณาบุคลากรที่เข้าร่วมงาน โปรดแสดงผลตรวจ ATK (ภายใน 24 ชั่วโมง) ที่หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน