ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แพทย์,ทันตะ,เภสัช รอบมรส.2 ประจำปีการศึกษา 2567
ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แพทย์,ทันตะ,เภสัช รอบมรส.2 ประจำปีการศึกษา 2567

ม.รังสิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แพทย์,ทันตะ,เภสัช รอบมรส.2 ประจำปีการศึกษา 2567

 

ผู้เข้าสอบคัดเลือกสามารถตรวจผลสอบของตนเองตามประเภทโครงการที่สมัคร ผ่าน ระบบตรวจผลสอบ  ได้ดังนี้

  1. โครงการสมัครสอบคัดเลือก แพทย์ ทันตะ เภสัช (67302)
  2. โครงการสมัครสอบคัดเลือก ทันตแพทยศาสตร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ (67392) (ทันตแพทย์ไม่มีสอบข้อเขียน)

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ สอบความถนัดทางวิชาชีพ

 

 

yes ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายธรรมเนียมเเรกเข้า เเละตลอดหลักสูตร

 

  • ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต หากนักศึกษาได้ทำการลงทะเบียนชำระค่าเทอมแล้วไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ อ่านประกาศฯฉบับเต็ม

 

 

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

หน่วยงาน

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

FB : College of Medicine Rangsit University

โทร. (02) 354 - 4725

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

FB : College of Dental Medicine

โทร. (02) 997 - 2200 - 30 ต่อ 4312, 4315, 4323

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

 FB : วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต

 FB : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ว.เภสัชศาสตร์ ม.รังสิต

โทร. (02) 997 - 2200 - 30 ต่อ 1420, 1422

ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา

อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1 ห้อง 103 มหาวิทยาลัยรังสิต

 โทร. (02) 791 - 5500 - 11