นิติศาสตร์ ม.รังสิต ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "ความเป็นเลิศ ในวิชาชีพกฏหมาย"
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "ความเป็นเลิศ ในวิชาชีพกฏหมาย"

 

          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "ความเป็นเลิศ ในวิชาชีพกฏหมาย" เนื่องในวาระ 101 ปี การสิ้นพระชนม์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 7 สิงหาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฏหมายไทย พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤิทธิ์ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 -12.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Youtube Live, https://www.facebook.com/nitisartrangsit  และ Zoom