ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดสัมมนาเกาหลีศึกษาในประเทศไทยม.รังสิต ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Kyoto Tachibana ประเทศญี่ปุ่นสถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต ให้การต้อนรับแขกจาก Polus International College ประเทศจีนสาขาเกาหลี ม.รังสิต จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับอุดมศึกษาศิลปศาสตร์ ม.รังสิต ลงนามความร่วมมือ กับ ม.แทกูคาทอลิก และมูลนิธิวัฒนธรรมคยองบุก เกาหลีใต้ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา ม.รังสิต ร่วมพิธีเปิดงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2ม.รังสิต จัดเทศกาลภาพยนตร์ฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัยม.รังสิต ลงนามความร่วมมือร่วมกับ The Komaru-Koutsu Foundation, Fukuyama Transporting ประเทศญี่ปุ่นศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรม Silapasat Fest 2024


12345678910...