เอกภาษาฝรั่งเศส ม.รังสิต ให้การต้อนรับผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส สำนักทูตวัฒนธรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูตฝรั่ง...ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดงาน Webinar ด้านล่ามและการแปลเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ การใช้งานกล้องจุลทรรศน์ฯคลินิกเวชกรรม จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ร่วมกับการใช้ชุดตรวจ ATKวิทยาลัยนานาชาติ ม.รังสิต ส่งต่อความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยสู่นักศึกษาต่างชาติศูนย์สุวรรณภูมิ ม.รังสิต จัดเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1 “สุวรรณภูมิ อะไร ทำไม อย่างไร?”ม.รังสิต ร่วมเปิดตัวโครงการ “NCUK Thailand Grand Open House”นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต จัดงาน “ Gen Z Me D Show ”รวมใจชาวรังสิต ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในหลวง ร.๙ม.รังสิต จัดสัมมนานานาชาติ “แนวโน้มทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป และผลกระทบต่ออาเซียน”


12345678910...