สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดสัมมนา เรื่อง “Thailand Navigating a Path amid US-China Rivalry in an Evolving Indo-Pacific Strategic Landscape”


 

            สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนา เรื่อง “Thailand Navigating a Path amid US-China Rivalry in an Evolving Indo-Pacific Strategic Landscape” ร่วมกับ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันโลกคดีศึกษา วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับทิศทางนโยบายต่างประเทศของไทย ท่ามกลางความท้าทายในภูมิทัศน์ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ที่กำลังวิวัฒน์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องสตูดิโอ อาคารดิจิทัลมัลติมีเดีย (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต