ม.รังสิต เยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


 

            ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และผู้อำนวยการสถาบันจีน-ไทย แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสถาบันจีน-ไทย แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รวมทั้งหารือความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยคุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหาร สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น