ม.รังสิต จับมือ ดีพร้อม ปั้นนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ สู้ภัยโควิด-19


 

            ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และ ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน DIPROM รวมพลัง มหาวิทยาลัยรังสิต ปั้นนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อแสดงความสำเร็จในการดำเนินงาน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมแบบครบวงจร ตาม Model BCG Economy โดยการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์เพื่อการพึ่งพาตนเองสำหรับการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ ห้องประชุม 1-801 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

            หลังจากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต