ม.รังสิต ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 ประเทศ ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน


 

            สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสมาชิกผู้พูดภาษาฝรั่งเศส (AUF) จัดพิธีเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน (Centre d’Employabilité Francophone – CEF) ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ศูนย์ในเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จะสร้างความเข้มเข็งขององค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพและเตรียมพร้อมนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าสู่โลกของการทำงาน