สถาบันคานธี ม.รังสิต จัดกิจกรรม 7th International Day of Yoga Celebration and 32nd #BangkokYogaMeet


 

            สถาบันคานธี มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม 7th International Day of Yoga Celebration and 32nd #BangkokYogaMeet ณ International Kindergarten School