สถาบันคานธี ม.รังสิต จัด 5th Gandhi Talk Series


 

            สถาบันคานธี มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนาออนไลน์ 5th Gandhi Talk Series ในหัวข้อ Propagating Gandhian Values in the 21st Century โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Anand Gokani Gandhi, MD, The Great Grandson of Mahatma Gandhi (Live from London, U.K.)