สถาบันคานธี ม.รังสิต จัด 3rd RSU International Ganesh Festival


 

            สถาบันคานธี มหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าภาพจัดกิจกรรม 3rd RSU International Ganesh Festival ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2564 ณ ลานอาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต