ม.รังสิต จัดเทศกาลภาพยนตร์ฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัย


 

          สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วยฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดกิจกรรม Cinéma à l'université เทศกาลภาพยนตร์ฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัย เรื่อง Les goût et les couleurs ภาพยนตร์แนวโรแมนติก เนื่องในโอกาสเดือนแห่งความรัก กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และนักศึกษาในรายวิชาโท และวิชาเลือกภาษาฝรั่งเศศกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องออดิทอเรียม 6-200 อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต